Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Gminie Piaseczno między godziną 23:00 a 6:00

Już blisko 10 procent czyli prawie 250 polskich gmin skorzystało z możliwości nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Wprowadzenie przez samorządy zakazu sprzedaży alkoholu w określonych godzinach umożliwiła na początku 2018 r. nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Dlatego, My mieszkańcy Piaseczna, mający na uwadze bezpieczeństwo na ulicach naszego miasta, mający dość zakłócania porządku publicznego, zwracamy się do Rady Miejskiej w Piasecznie o podjęcie stosownej uchwały. ALKO.PNGPLAC_ZABAW1.jpg

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Paweł Karbowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...