Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym umożliwiająca interwencję ZRM w szpitalach monospecjalistycznych

000162.jpg

000248.jpg 


Związek Zawodowy Pracowników Sektora Ochrony Zdrowia Psychicznego w Katowicach    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Związek Zawodowy Pracowników Sektora Ochrony Zdrowia Psychicznego w Katowicach do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...