Obniżenie czesnego UAM WSE

               W związku z panującą w Polsce epidemią wirusa SARS-CoV-2 zwracamy się z uprzejmą prośbą o obniżenie opłat za trzeci semestr studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika oraz Pedagogika specjalna prowadzonych w trybie niestacjonarnym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Swoją prośbę motywujemy następującymi argumentami:

  1.        Przez wzgląd na nauczanie zdalne koszty utrzymania sal wykładowych i innych pomieszczeń znacząco spadły, chociażby poprzez zmniejszone zapotrzebowanie na środki czystości.

2.        W czasie zajęć oraz zaliczeń i egzaminów studenci nie korzystają w żaden sposób ze środków uczelni (papier, sprzęt komputerowy) ani mediów dostarczanych do budynków (prąd, woda, internet).

3.        Nauczyciele akademiccy, tak samo jak studenci, nie korzystają z mediów dostarczanych do budynków, w związku z czym również nie generują kosztów. 

4.        Cześć studentów musiała ponieść koszty związane z dostosowaniem swojego prywatnego sprzętu. Ponadto zajęcia zdalne przyczyniają się do zwiększania miesięcznych opłat za prąd.

5.        Zajęcia przeprowadzane w sposób zdalny nie zapewniają tak dobrego kontaktu z prowadzącymi. Większość zajęć w żaden sposób nie zastąpi zajęć stacjonarnych, ponieważ nie ma możliwości żywej dyskusji. Zostaliśmy pozbawieni możliwości doznania zajęć praktycznych.

6.        Uczelnia nie poniosła kosztów tworzenia platform edukacyjnych, ponieważ były one już stworzone(m.in. moodle). 

7.        W obecnej sytuacji większość z nas nie ma możliwości zrealizowania praktyk(możliwe, że będziemy ponosić koszty poprawiania przedmiotu praktyka zawodowa w przyszłym roku). Spowoduje to ponoszenie kosztów, które są od nas niezależne.

8.        Wielu z nas straciło dochód, ponieważ sektory usług(np. restauracje) zostały zamknięte.  

Zdajemy sobie sprawę z trudności i problemów związanych z panującą epidemią wirusa  SARS-CoV-2, ponieważ sytuacja miała, i wciąż ma, wpływ na nas wszystkich. Na podstawie wyżej wymienionych punktów jesteśmy jednak zdania, że samo odroczenie opłat dla studentów, którym pogorszyła się sytuacja materialna, jest niewystarczającą pomocą ze strony Uczelni.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zmniejszenie opłaty za semestr o 10% od wartości zapisanej w Zarządzenie Nr 325/2018/2019 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020.   W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o ustosunkowanie się do każdego z wyżej wymienionych przez nas argumentów.    

 Z poważaniem

Studenci II roku II stopnia st. Niestacjonarnych Pedagogika oraz Pedagogika specjalna  
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )