Petycja. Obowiązkowe szczepienia - NIE dla łamania prawa

            W związku z wieloletnią niemocą instytucji publicznych oraz apeli środowiska medycznego, środowiska naukowego, praworządnych rodziców, opiekunów szkolnych i przedszkolnych zwracamy się z prośbą do Pana Ministra o szybką i zdecydowaną reakcję na permanentne łamanie prawa w zakresie obowiązkowych szczepień dzieci.

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego wydaje się konieczne wprowadzenie kar za nieszczepienie dziecka jako jedyną drogę mogącą skutecznie wpłynąć na polepszenie przestrzegania prawa. Rok do roku zwiększa się ilość rodziców odmawiających obowiązkowych szczepień, co przekłada się na coraz większe zagrożenie dla całego społeczeństwa jak również zwiększa nakłady na leczenie chorób wywołanych niepożądanymi patogenami. W 2018r. wg. danych opublikowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny odnotowano ponad 40.000 przypadków odmów poddania dzieci obowiązkowym szczepieniom, co potencjalnie przekłada się na 40.000 ognisk groźnych chorób.


Tak nie może być. Zgodnie z zasadą „Skoro mamy prawo-przestrzegajmy go. Jeśli prawo jest złe-zmieńmy je” zwracamy się z żądaniem wprowadzenia poniższych uregulowań oraz przymuszenia odpowiednich instytucji do podjęcia działań, w postaci:
1. Umożliwienia placówkom przedszkolnym i szkolnym przetwarzania danych wrażliwych, za które uznaje się wszelkie dane osobowe dotyczące zdrowia, w tym wypadku również posiadanych szczepień, w czym w obecnym stanie prawnym przeszkadza rozporządzenie tzw. RODO.
2. Zmiany w drodze ustawy lub rozporządzenia artykułów zawierających katalog kryteriów, które mogą być punktowane przy rekrutacji do placówki publicznej.
3. Ustawowego przywrócenia kar za nieprzestrzeganie obowiązku szczepień.
4. Zmuszenia odpowiednich służb i urzędów do egzekwowania prawa w zakresie wielokrotnego finansowego przymuszenia rodziców do zaszczepienia dziecka poprzez nakładanie kar służbowych i finansowych na winnych niespełnienia swoich obowiązków urzędników.
5. Zmuszenia lekarzy rodzinnych do przestrzegania nałożonego na nich obowiązku dopilnowania i zgłaszenia przypadków niezaszczepienia dzieci poprzez nakładanie kar służbowych i finansowych na winnych niespełnienia swoich obowiązków lekarzy.
6. Wprowadzenia w drodze ustawy lub rozporządzenia obowiązku przedstawienia przez rodziców zaświadczeń o wykonaniu obowiązkowych szczepień podczas przyjęcia do przedszkola publicznego oraz szkoły publicznej. Obie te instytucje opłacane są z pieniędzy Suwerena w związku z czym to My powinniśmy decydować o kryteriach przyjęcia do ww. instytucji szczególnie, że w przypadku wybuchu zachorowań to znowu My będziemy płacić poprzez podatki za leczenie niezaszczepionych dzieci i ich opiekunów.
7. Rozważenia dodatkowej sankcji pozbawienia rodziców świadczenia 500+ za narażenie zdrowotnego bezpieczeństwa Polski, budżetu kraju oraz zdrowia dziecka i nas wszystkich na niebezpieczeństwo poprzez odmowę obowiązkowego szczepienia.
8. Nałożenia obowiązku na przedszkola i szkoły publiczne zgłaszania przypadków niezaszczepienia dzieci do odpowiednich instytucji.

      Powyższe regulacje pozwolą zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne nas wszystkich oraz wreszcie skutecznie walczyć z rodzicami łamiącymi obowiązujące w Rzeczypospolitej prawo. Środki zdobyte w ten sposób przez Ministerstwo mogą posłużyć choćby oddłużeniu szpitali, które są w większości na krawędzi upadku.

      Prosimy o szczegółową odpowiedź na powyższe zagadnienia w zakresie, kiedy i w jaki sposób Ministerstwo rozwiąże ww. problemy, drogą mailową w terminie określonym w art. 35 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W przypadku stwierdzenia konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności prosimy o przesłanie w terminie miesiąca tzw. przedłużki w formie postanowienia z określeniem nowego terminu odpowiedzi wraz ze szczegółowym wskazaniem powodów przełożenia terminu.

 

 

Dalsze losy petycji na: Fb/SuwerenPolski – Polub i Obserwuj nas

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Maciej Kosmala do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook