Obwodnica dla Bełchatowa

MY NIŻEJ PODPISANI, MIESZKAŃCY MIASTA BEŁCHATOWA ORAZ PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, ŻĄDAMY BUDOWY PÓŁNOCNEJ OBWODNICY BEŁCHATOWA W ŚLADZIE DROGI KRAJOWEJ NR 8, RÓWNOLEGLE Z BUDOWĄ OBWODNICY WIELUNIA.


Obwodnica Bełchatowa    Skontaktuj się z autorem petycji