Obywatele w obronie r. pr. Katarzyny Tarnawy-Gwóźdź

Radca prawny - Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź na konferencji “Testy, maseczki, szczepienia - okiem prawnika” zorganizowanej w Korzkwi koło Krakowa w dniu 22 maja 2021 r. dokonała analizy przepisów prawa pod kątem odpowiedzialności karnej i cywilnej lekarzy w związku z ich udziałem w tzw. Narodowym Programie Szczepień. 

W swoim przemówieniu, Pani Mecenas powiedziała m.in.

“Szanowni państwo lekarze (...) - ponosicie pełną odpowiedzialność karną z co najmniej ośmiu paragrafów (...), łącznie z dożywociem i karą 25 lat pozbawienia wolności za branie udziału w Narodowym Programie Szczepień, który jest jednym, wielkim eksperymentem medycznym prowadzonym na Polakach. Odpowiadacie również cywilnie w pełnym zakresie odszkodowawczym. (...) Dlatego wzywam wszystkich lekarzy, żeby zastanowili się nad tym, co robią. (...) Strach może popychać nas do różnych rzeczy, ale to nas nie zwalnia z obowiązku logicznego myślenia”

(Całość wykładu tutaj: https://youtu.be/082OLHwRGpA)

Wystąpienie Pani Mecenas odbiło się głośnym echem w mediach społecznościowych, ale nie tylko, bowiem wypowiadane przez nią treści mocno ubodły środowisko lekarzy. W konsekwencji, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej -  prof. Andrzej Matyja skierował do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Pani Mecenas. Jej obszerne wyjaśnienia nie przekonały Rzecznika Dyscyplinarnego do odmowy wszczęcia postępowania.

W dniu 29 lipca 2021 r.pr. Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź musi stawić się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach “celem przedstawienia zarzutów i złożenia wyjaśnień”.

Nie pozwól, żeby kogokolwiek uciszano i zastraszano za mówienie prawdy. Nie pozwól, by prawo do wykonywania zawodu odbierano tym, którzy mają odwagę stanąć w obronie ludzkiego życia i zdrowia. Pamiętaj, że zło wydarza się wtedy, gdy dobrzy ludzie milczą, a bierność jest współuczestnictwem. 

Okaż wsparcie r. pr. Katarzynie Tarnawa-Gwóźdź! Podpisz petycję, a w dniu 29 lipca 2021 r. o godz. 11:00 bądź pod siedzibą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (ul. Kościuszki 223 C, Katowice).Golden_Brown_Bear_Photo_Animal_Rights_Petition_Poster(2)2.jpg#muremzakatarzynatarnawagwozdz

#muremzakasiatarnawa

#muremzawolnoscia

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Maja Gidian do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Numer telefonu nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...