Ocalmy lasy w gminie Tarczyn

 

Screenshot_20240518-220240_Chrome.jpg

Do: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Nadleśnictwo Chojnów,  Gmina Tarczyn, Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

My, niżej podpisani mieszkańcy Świętochowa i okolicznych miejscowości, gminy Tarczyn, powiatu piaseczyńskiego

WNOSIMY O :

  • natychmiastowe zaprzestanie prac gospodarczych w lasach położonych na terenie gminy Tarczyn, a zwłaszcza w pododdziale 17-02-1-06-459-d, pododdziale 17-02-1-06-465-a, pododdziale 17-02-1-06-468-a;

  • wstrzymania pozysku drewna na terenie gminy Tarczyn do czasu zakończenia prac zespołów Ogólnopolskiej Narady o Lasach;

  • uznanie lasów w gminie Tarczyn, które stanowią jedynie ok. 8% powierzchni gminy, za lasy intensywnie użytkowane rekreacyjnie, część Zielonego Pierścienia Warszawy, w którym wiodącą rolę powinny pełnić pozaprodukcyjne funkcje lasu.

 Omawiane obszary należą do Leśnego Kompleksu Promocyjnego. Na tych obszarach występują grądy środkowoeuropejskie, lasy wodochronne. Lasy te są dla nas ważnym miejscem odpoczynku, kontaktu z przyrodą, uprawiania sportu. Lasy te, wraz ze znajdującymi się w ich otoczeniu stawami, to atrakcyjny teren rekreacji, cieszący się popularnością wśród różnych grup społecznych. Popularność rekreacja tego obszaru widoczna jest o każdej porze roku. Nad okoliczne stawy w Jeziorzanach przyjeżdżają całe rodziny. Spacerowicze, rowerzyści, całe rodziny chodzą drogami i dróżkami leśnymi. W okolicy funkcjonują również działalności edukacyjne, dla których istotną rolę odgrywa bliskość lasu, organizujące wypoczynek dla dzieci z Warszawy i różnych miejsc Polski. Są tu znane w stolicy stadniny konne.

Obszary te były zgłaszane wyłączenia z gospodarki leśnej do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. jako cenne przyrodniczo i społecznie. Obszary te są cenne z punktu widzenia znaczącej roli dla lokalnej społeczności np. ze względu na ochronę przed hałasem i/lub zanieczyszczeniami, estetykę krajobrazu, mikroklimat. Jest ich tylko ok. 8% na obszarze gminy Tarczyn, w związku z czym prosimy również gminę Tarczyn o podjęcie uchwały dotyczącej ochrony naszych lasów.


Inicjatywa na Rzecz Świętochowskich Lasów    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Inicjatywa na Rzecz Świętochowskich Lasów będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Upoważniam Inicjatywa na Rzecz Świętochowskich Lasów do przekazania informacji podanych przeze mnie w tym formularzu następującym stronom:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...