Ocalmy Ogródki im. W. Szafera w Rzeszowie

Do Radnych Rady Miasta Rzeszowa

Jako mieszkańcy miasta Rzeszowa w świetle posiadanych informacji w pełni popieramy działania działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowców im. Szafera przy ul. Skrajnej 11 w Rzeszowie w związku z zaistniałym konfliktem interesów przy budowie drogi niszczącej tereny ogródków działkowych.

Uważamy że niedopuszczalne jest pomijanie fundamentalnego prawa własności, niszczenie ogródków działkowych bez konsultacji społecznych, niszczenie urządzonych terenów zielonych w mieście bez perspektyw ich odtworzenia, pomijanie w procesie decyzyjnym szkodliwego wpływu inwestycji na przyrodę i człowieka zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19. Uważamy, że tego typu tereny są znacznie cenniejsze w mieście niż parki, skwery etc. ze względu na swoje wielorakie funkcje m.in. społeczne, ekonomiczne, zdrowotne oraz ekologiczne.

Miasto Rzeszów negatywnie doświadczone inwestycjami deweloperskimi związanymi z dużą ilością redukcji terenów zieleni, chaosem urbanistycznym oraz brakiem partycypacji obywatelskiej w procesach decyzyjnych dotyczących miasta nie może sobie pozwolić na realizację kolejnych absurdalnych decyzji niszczących zieleń i dobrostan mieszkańców. 

W pełni solidaryzujemy się i popieramy żądanie unieważnienia decyzji dotyczącej inwestycji pn. „ Budowa drogi publicznej  46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ”,  oraz odstąpienia przez Gminę Miasto Rzeszów od realizacji budowy ww. drogi co potwierdzamy swoimi podpisami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez autorów petycji, dla potrzeb wszystkich działań administracyjno-prawnych zgodnych z celem petycji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Zbigniew Mieszkowicz - Fundacja Będzie dziko    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Zbigniew Mieszkowicz - Fundacja Będzie dziko do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...