Ochrońmy Las w Leśnej Polanie - mieszkańcy i goście przeciw planowanej wycince.

Do: Nadleśnictwo Chojnów

        Ul. Klonowa 13 Pilawa

 

                                                                                       Petycję utworzyli mieszkańcy:

                                                                               Leśnej Polany, Prac Dużych,

Gąsek, Prac Małych, Gładkowa, Złotokłosu,

Korzeniówki, Wylezina, Aleksandrowa

i innych

 

My, grupa inicjatywna – mieszkańców wyżej wymienionych miejscowości i okolic wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec planów wycinki (rębni zupełnej i trzebieży) w sąsiadujący z nami lesie pododdział 17-02-1-07-454-b planowanej na rok 2022.

 Lp_zd11.jpg

 Jako mieszkańcy mamy prawo współdecydować o lasach w naszym sąsiedztwie pełniących tak istotne dla lokalnej społeczności funkcje.

Chcemy takiego lasu jakim był dotychczas, leśnego krajobrazu, miejsca które daje wytchnienie i odpoczynek,  a nie zdewastowanego ugoru z nasadzeniami , który przez bardzo długi czas nie będzie lasem.

My niżej podpisani w oparciu o Art. 7 Ustawy o Lasach, § 1 pkt 1, 2, 3 wnosimy o zaniechanie bądź ograniczenie do niezbędnego minimum prac wycinkowych w lesie w Pracach Dużych pomiędzy Al. Wojciechową a ul. Wesołą (W-E) i ul Piaseczyńską i Tarczyńską (N-S) a także o wyłączenie tego obszaru z wycinek w kolejnych latach.

DOMAGAMY SIĘ:

Utrzymania walorów przyrodniczo – krajobrazowych kompleksu leśnego w Pracach Dużych eksploatacyjna gospodarka leśna polegająca na pozyskiwaniu surowca z tego kompleksu, doprowadzi do jego dewastacji na dziesięciolecia i bardzo negatywnie wpłynie na samopoczucie lokalnej społeczności.
Przestrzegania przez Nadleśnictwo Chojnów zapisów Planu Ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. To obowiązujący akt prawa miejscowego i zobowiązuje Nadleśnictwo Chojnów do:
– zachowania wyjątkowych walorów krajobrazowych Chojnowskiego Parku Krajobrazowego dla turystyki, rekreacji i edukacji ludzi, – zachowania cennego, zwartego kompleksu Lasów Chojnowskich. Las w Pracach Dużych jest częścią Chojnowskiego Parku Krajobrazowgo.
 

Chcemy zachować w stanie nienaruszonym nasz las w Pracach Dużych
Ten wyjątkowy krajobrazowo kompleks leśny nie może zniknąć. Musi pozostać strefą wolną od hałasu i zanieczyszczeń. Miejscem odpoczynku, kontaktu z przyrodą, uprawiania sportu i regeneracji dla ludzi. Wycinka tych lasów pozbawi nas możliwości korzystania z funkcji społecznej tych lasów. To miejsce jest dla nas wszystkich bardzo ważne. Zimą codziennie można spotkać osoby jeżdżące na nartach biegowych, dzieci z okolicznych szkół szukają pierwszych śladów wiosny, lato to okres w którym zjeżdżają się całe rodziny mieszkańców domów letniskowych, jesień to grzybobrania i czas zachwytu nad kolorami . Las pełen jest zjawiskowych starych drzew, ma swój matecznik z mały stawem które służy za wodopój zwierzynie. Ma swoje tajemnice, historyczne związki z powstaniem styczniowym  i II wojną światową (1944 roku mieszkańcy Prac Dużych pod bronią niemieckich żołnierzy kopali tu okopy). Po naszym lesie spacerowali Mieczysław Fogg , Jerzy Tepli , Mira i Tadeusz Sygietyńscy , Adam Słodowy, to miejsce pamięci zasługujące na ścieżkę edukacyjną a nie wycinkę i degradację.

Ciągle nasmieszkańców przybywa.                                                                                                      Postępująca urbanizacja, intensywnie zabudowywana i zasiedlana okolica, której atrakcyjność zdecydowanie wzrosła   w związku z budową drogi ekspresowej S7, powoduje napływ nowych mieszkańców. Ludzie wybierający tereny podmiejskie jako swoje lokum,   bezwarunkowo będą potrzebowali takiego miejsca jak las w Pracach Dużych.

Wizja  zrębów oraz tabliczek: Uprawa leśna – wstęp wzbroniony jest dla nas przerażająca. Niezakłócony dostęp do przyrody tych lasów jest naszym prawem!

MUSIMY POWSTRZYMAĆ EKSPLOATACJĘ DRZEWNĄ KOMPLEKSU W PRACACH DUŻYCH!

Te lasy mają przede wszystkim służyć ludziom , nie tylko mieszkańcom, ale i odwiedzającym, być ostoją dla ptaków i zwierząt – pozwalać nam odpocząć, zregenerować siły i zdrowie. Mają chronić nasze miejscowości przed hałasem, zanieczyszczeniami, wiatrami, łagodzić klimat i zatrzymywać wodę gruntową. To wartości o wiele większe, ważniejsze niż drewno

Gospodarka leśna musi uwzględniać oczekiwania społeczne. Dlatego chcemy by Nadleśnictwo Chojnów odstąpiło od wykonania rębni w drzewostanach kompleksu leśnego w Pracach Dużych.

                                                              

OCZEKUJEMY:

Zaniechana rębni zupełnej w pododdziale 17-02-1-07-454-b
Jeżeli jest to konieczne to wykonanie niezbędnej trzebieży bez użycia ciężkiego sprzętu i poza okresem lęgowym ptaków, zgodnie z zaleceniami Planu Ochrony Parku Krajobrazowego
Pozostawienie w stanie nienaruszonym wybranych drzew i miejsc o szczególnym dla mieszkańców znaczeniu, mających cechy poników przyrody, miejsc pamięci historycznej itp.
Do wiadomości:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Posłanki i Posłowie na Sejm RP z Powiatu Piaseczyńskiego
Burmistrz oraz Radne i Radni Miejscy Piaseczna
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Piotr Linca do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...