Ochrońmy majestatyczne drzewa przy ul. Na Błonie w Krakowie!

wiąz.jpgPetycja do Prezydenta miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa

My, mieszkańcy Krakowa, na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, działając w interesie publicznym, składamy niniejszą petycję, w której domagamy się ochrony wiekowych drzew rosnących przy ulicy Na Błonie w Krakowie (Bronowice) poprzez nieuchwalenie w obecnej postaci planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ”Wiedeńska”.  

Uzasadnienie naszej petycji:  

Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Na Błonie przewiduje dramatyczną zmianę historycznego przebiegu ulicy, z rosnącymi przy niej wiekowymi drzewami. Planuje się poszerzenie drogi do gabarytów wielkomiejskich, z chodnikiem z jednej strony, przewidując przyszłościowo komunikację autobusową dla sąsiednich dzielnic Krakowa. Pragniemy zauważyć że spełnienie tych norm drogowych spowoduje konieczność wycinki rosnących w pasie obecnej drogi kilkusetletnich drzew.

W najwęższym miejscu tej drogi, o szerokości 4,5 metra, rośnie pomnikowy, około 200 letni wiąz szypułkowy o grubości pnia ponad 400 cm, wysokości 28 m, jedno z najbardziej majestatycznych drzew Krakowa. W granicach rezerwy na tą drogę znajdują się również wiekowe lipy, jawory, kasztanowce, wiązy. W naszej ocenie niemożliwe jest poszerzenie tej drogi bez wycinek.

Ulica Na Błonie jest w tej chwili nazbyt ruchliwa, ale służąca wielu pieszym, biegaczom czy rowerzystom udających się z okolicznych osiedli Bronowic w rejon parków i wałów rzeki Rudawy. Pozostawmy tą drogę pełną zieleni kosztem mniejszego ruchu na tej ulicy. Przecież władze naszego Miasta nieustannie deklarują chęć ochrony drzew, stref zielonych i pomników przyrody.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Maria Braniecka do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...