Odwołanie Edwarda Stanisławczyka ze stanowiska zastępcy przewodniczącego Rady Miasta Dobra

PETYCJA
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (z późnieszymi zmianami) o petycjach wnosimy petycję do Rady Miejskiej w Dobrej o pilne rozpatrzenie niniejszej petycji i podjęcie stosownej uchwały o:
1. odwołaniu obywatela Edwarda Stanisławczyka ze stanowiska zastępcy przewodniczącego Rady Miasta Dobra ze skutkiem natychmiastowym,
2. wyrażeniu ubolewania, że radny Rady Miejskiej w Dobrej obywatel Edward Stanisławczyk dopuścił się działania szkodzącego dobremu imieniu:
a) Rady Miejskiej w Dobrej,
b) Gminy Dobra,
3. zwróceniu się Rady Miejskiej w Dobrej do  radnego Rady Miejskiej w Dobrej obywatela Edwarda Stanisławczyka, aby dobrowolnie, honorowo, z własnej inicjatywy zrzekł się pełnienia funkcji radnego ze skutkiem natychmiastowym, dla dobra całej społeczności Gminy Dobra.


UZASADNIENIE
Obywatel Edward Stanisławczyk, radny Rady Miejskiej w Dobrej, dopuścił się kradzieży w marcu 2019 r., czyli czynu polegającego na tym, że bezprawnie zabrał cudze rzeczy ruchome w celu pozbawienia właściciela władztwa nad nią i samodzielnego dysponowania tą rzeczą.
Obywatel  Edward Stanisławczyk przyznał się oficjalnie do protokołu, że zabrał rzeczy ruchome (sprzęt sportowy, dokumenty i inne rzeczy) znajdujące się w szafie w lokalu – biurze Doberskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego “Olbrzym” bez uzyskania zgody właściciela, którym był Doberski Uczniowski Klub Sportowy “Olbrzym” w Dobrej.
Lokat został przyznany pisemną decyzją burmistrza w 2018 r. do użytkowania jako biuro Doberskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego “Olbrzym”. Do dnia dzisiejszego użytkowanie tego lokalu jako biuro Doberskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego “Olbrzym” nie zostało wypowiedziane.
Obywatel Edward Stanisławczyk przyznał, że czynu tego dokonał “na polecenie” burmistrza, Krzysztofa Września.
Ani radny obywatel Edward Stanisławczyk, ani burmistrz Krzysztof Wrzesień nie zwracali się do władz Doberskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego “Olbrzym” w Dobrej, aby opróżnili przyznany im i legalnie użytkowany lokal, czy to na podstawie “widzi mi się” kogokolwiek, czy też na jakiejkolwiek podstawie prawnej (np. wypowiedzenie).

Wnoszący petycję:
Doberski Uczniowski Klub Sportowy “Olbrzym” w Dobrej reprezentowany przez prezesa zarządu Marian Stelter.


prezes zarzadu Marian Stelter    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam prezes zarzadu Marian Stelter do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...