Łódzki Trójkąt Bermudzki. Znika zieleń i drzewa!

skwer12.png

Skwer dla osiedla – osiedle dla skweru.

 Jako mieszkańcy okolicy zbiegu ulic Jęczmiennej, Jarzynowej i Srebrzyńskiej, oraz sympatycy architektury zabytkowego os. im. Montwiłła Mireckiego i zrównoważonego planowania przestrzeni, zgłaszamy sprzeciw wobec wycinki nasadzeń i drzew w obrębie ww. terenu.

W dniu 14.03.2018 r. dokonano wycinki okazu drzewa u zbiegu ulic Jarzynowej i Srebrzyńskiej, z oznaczenia pozostałych drzew wynika, że planowana jest dalsza wycinka. Z niepokojem przyjmujemy również wiadomość, że na terenie działki numer 315/14, obręb P-6, planowana jest inwestycja budowlana – budowa bloku z 5 kondygnacjami nadziemnymi. Inwestycja taka wpłynie negatywnie na walory krajobrazowe okolicy, dostęp do terenów zielonych. Znacznie zaburzy również ład przestrzenny i negatywnie wpłynie na przepustowość komunikacyjną, jak również dostęp do miejsc parkingowych.

Nasza okolica słynie z terenów zielonych, zabytkowego os. Mireckiego oraz niskiej zabudowy. Wyłączenie z przestrzeni terenu zielonego, w sposób oczywisty pogorszy walory estetyczne okolicy i wpłynie na obniżenie jakości życia mieszkańców.

Sprzeciwiamy się zabudowie skweru oraz dewastacji alei drzew. Z niepokojem obserwujemy zmiany w przestrzeni naszej okolicy - trwa inwestycja na terenie dawnych zakładów "Lenora", wskutek której na terenie przybędzie kilkuset mieszkańców - co za tym idzie, plany dalszej rozbudowy są nieadekwatne do uwarunkowań terenu, jak i niezgodne z podstawowymi zasadami projektowania przestrzeni. Wyrażamy sprzeciw wobec faktu, że decyzje o zabudowie skweru nie są konsultowane – tak z mieszkańcami nieruchomości przy ul. Jęczmiennej, Srebrzyńskiej i Jarzynowej, jak i mieszkańcami bloków w najbliższym otoczeniu skwerku tj. Srebrzyńska 101, 99, 97, 95 oraz Barona 4 i Srebrzyńska 38.

Wnioskujemy o:  

  1. Wyjaśnienie powodów wycinki drzew w obrębie biegu ulic Jęczmiennej, Jarzynowej

    i Srebrzyńskiej

  2. Dopuszczenie zainteresowanych podmiotów do udziału we wszelkich postępowaniach dotyczących ww. terenu, w szczególności w zakresie wycinki jakichkolwiek nasadzeń oraz inwestycji budowlanych
  3. Zajęcie stanowiska w przedmiocie planowanej inwestycji budowlanej – z wyjaśnieniem w jaki sposób i przez kogo działka została nabyta, jakie są założenia projektu inwestycji, w szczególności w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych i zachowania nasadzeń i terenów zielonych na ww. terenie
  4. Ujawnienie projektu budynku przygotowanego przez biuro Architekta Miasta
  5. Zaprzestanie wycinki jakichkolwiek nasadzeń i drzew do chwili podjęcia konsultacji z mieszkańcami okolicy

Petycja jest dla osób, które chcą wesprzeć nasz protest, a nie mogły złożyć podpisu osobiście.

Prosimy o Wasze wsparcie i rozpowszechnianie.

Mamy czas do godz. 23.59 w poniedziałek 26.03.2018!

 

Uwaga! Pamiętaj żeby potwierdzić Twój podpis po podpisaniu petycji, klikając link w mailu, który do Ciebie przyjdzie. 


Agnieszka Michalak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Wypełnij poniższy formularz, aby podpisać petycję utworzoną przez Agnieszka Michalak. Autor petycji będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych w formularzu.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook