Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej na os. Wschód w Piszu

orlik.jpgPetycja                

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, ja niżej podpisany, zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie przez Burmistrza Pisza odpowiednich działań ,w celu wybudowania ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni, otoczonego bieżnią, oraz boiska do koszykówki, na Osiedlu Wschód w Piszu.

Uzasadnienie                

Osiedle Wschód jest największym osiedlem w naszym mieście.  Niestety nie ma tu dostępnych boisk do piłki nożnej oraz piłki koszykowej. Dzieci i młodzież zamieszkujący to osiedle w chwili obecnej zmuszone są jeździć na drugą stronę miasta by pograć w piłkę. Pragnę zauważyć, że kiedyś były dostępne na tym terenie  dwa boiska, w miejscu których teraz stoją bloki mieszkalne. Dlatego jako mieszkańcy prosimy by rozważyć naszą prośbę o to, by przywrócić do użytku takie miejsce.                

Boisko do piłki nożnej wykonane ze sztucznej trawy, boisko do koszykówki oraz kilkutorowa bieżnia do biegania, która byłaby idealnym rozwiązaniem dla dużej liczby biegaczy amatorów.  Nie musieliby oni  biegać po chodnikach, przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach osiedlowych ulic, tylko w bezpiecznym, przystosowanym do tego miejscu.  

Taki kompleks mógłby być zlokalizowany w okolicy skrzyżowania ulic Zagłoby  z ulicą Wołodyjowskiego,  w niedalekim sąsiedztwie siłowni, która mieści się na świeżym powietrzu. Tworzyłoby to razem spójną całość, z której korzystaliby mieszkańcy naszego osiedla.

Zachęcam do poparcia tej petycji.

Marcin Pilch - dla lepszego Pisza


Marcin Pilch - dla lepszego Pisza    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marcin Pilch - dla lepszego Pisza do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...