organizacji procesu kształcenia kierunku Dietetyka studia II stopnia w trybie niestacjonarnym online w WSBiNoZ w Łodzi - cykl kształcenia 2022-2024.

Jego Magnificencja

Rektor WSBiNoZ w Łodzi

prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop

Szanowny Panie Rektorze,

Dotyczy: organizacji procesu kształcenia kierunku Dietetyka studia II stopnia w trybie niestacjonarnym online w WSBiNoZ w Łodzi - cykl kształcenia 2022-2024.

Dziękujemy za przesłane pismo oraz za jasne wyjaśnienia dotyczące obowiązujących przepisów i zasad prowadzenia zajęć na naszej uczelni. W pełni rozumiemy, że jako instytucja musimy przestrzegać obowiązujących regulacji, ale chcielibyśmy podzielić się pewnymi obserwacjamii sugestiami, które wynikają z aktualnej sytuacji. Jednak pojawienie się planu zajęć, w którym 100% zjazdów ma się odbywać w siedzibie Uczelni - jest dla większości studentów - niestety niemożliwe do zrealizowania - zdecydowaliśmy się na formę online właśnie ze względu na możliwości realizacji poprzez narzędzia elearningowe.

Dotychczasowa forma prowadzenia zajęć związana była nie tylko z obowiązującym stanem epidemii COVID-19, zgodnie z przywołanym zapisem § 13a ust.1, który stanowi, że “w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do końca semestru, w trakcie którego stan ten został odwołany, zajęcia na studiach mogą być prowadzone z wykorzystaniem metodi technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów” - jednakże oferta studiów online - daje możliwość kształcenia na odległość, pod warunkiem nie przekroczenia 50% liczby punktów ECTS. Dodatkowo w § 13a 2. Liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych w okresie, o którym mowa w ust. 1, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się do liczby punktów ECTS, o której mowa w § 13. W związku z tymi zapisami zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości prowadzenia zajęć w formie hybrydowej, co stanowiłoby większą możliwość uczestnictwa w zajęciach studentów, którzy mieszkają daleko od siedziby Uczelni. Mając na uwadze wysokie standardy kształcenia, proponujemy, aby np. dwa zjazdy z czterech (trzy zjazdy plus czwarty zaliczeniowy) odbyły się za pośrednictwem platformy online, lub aby studenci mieli możliwość wyboru na których zajęciach będą obecni stacjonarnie a na których za pośrednictwem platformy - tak aby spełnić warunki 50% liczby pkt ECTS. Kolejnym aspektem jest rozważenie zmiany harmonogramu zajęć, tak aby uwzględnić preferencje studentów. Rozważenie przesunięcia zajęć na piątki popołudniem lub soboty od rana może ułatwić studentom organizację czasu i dostosowanie go do innych zobowiązań.W pierwszej kolejności chcielibyśmy zwrócić uwagę na kwestię dojazdu wielu studentów, zarówno z Polski, jak i zza granicy. W obliczu kosztów i trudności związanych z dojazdem, niektórzy studenci mogą napotykać na znaczące wyzwania finansowe. Dlatego warto byłoby rozważyć możliwość dostarczenia wsparcia finansowego lub alternatywnych rozwiązań, takich jak elastyczniejsze godziny zajęć, aby umożliwić studentom bardziej komfortową organizację swojego czasu. Chcielibyśmy również podkreślić, że zajęcia online pozwalają nam na 100% skupienie się na treściach oraz efektywną naukę. Dojazdy, często znacznie męczące, mogą być przeszkodą w koncentracji i wykorzystaniu pełnego potencjału podczas zajęć. W dzisiejszych czasach, kiedy technologia umożliwia nam dostęp do doskonałych narzędzi edukacyjnych online, zajęcia zdalne stają się bardzo dobrym rozwiązaniem, które może przyczynić się do naszego sukcesu jako studentów.Kolejna sprawą jest fakt, iż studenci w dużej mierze chcą zrezygnować ze studiowania na Uczelni WSBiNoZ, ponieważ inna uczelnia, zaproponowała możliwość studiowania kierunku Dietetyka w całości online. Wielu studentów Dietetyki niestacjonarnej online 2 rok bierze tą możliwość pod uwagę i deklaruje się na  studiowanie tego  kierunku  na innej uczelni, która oferuje bardziej dostosowane do potrzeb studentów podejście do kształcenia na odległość. Na dzień 27.09.2023r aż 43 osoby zadeklarowały chęć przeniesienia się na inną Uczelnię - ze względu na plan zajęć na WSBiNoZ. To może być alternatywą dla tych, którzy napotykają na trudności z obecnie dostępnymi formami zajęć.Chcielibyśmy podkreślić, że rezygnacja niektórych studentów ze studiów na naszej uczelni jest ważnym sygnałem. Może to stanowić motywację do przemyślenia i dostosowania naszej oferty edukacyjnej, aby lepiej odpowiadała na aktualne potrzeby i oczekiwania studentów.Praktycznie wszyscy studenci wybrali tę uczelnię właśnie ze względu na możliwość edukacji trybem niestacjonarnym online. Każdy chwali sobie tą formę nauki.  Ponadto na pierwszym spotkaniu organizacyjnym w zeszłym roku poinformowano nas, iż zajęcia będą prowadzone w całości online przez cały okres trwania studiów (łącznie z obroną pracy magisterskiej). Z informacji jaką wtedy otrzymaliśmy nie wynikało, że forma zajęć jest podyktowana sytuacją epidemiologiczną w Polsce,a raczej wewnętrznymi ustaleniami uczelni.Warto również zwrócić uwagę na specyficzne potrzeby niektórych studentek, takich jak kobiety w ciąży lub kobiety karmiące. Dla nich dojazdy na zajęcia mogą stanowić nie tylko trudność, ale również dodatkowe obciążenie w okresie, który wymaga szczególnej troski o zdrowie i komfort. Dlatego też, umożliwienie dostępu do zajęć online może być nie tylko wygodą, ale również sposobem na wsparcie tych studentek w kontynuacji nauki, jednocześnie dbając o ich zdrowie i komfort.Rozumiemy, że musimy przestrzegać przepisów, ale zachęcamy do rozważenia tych sugestii jako możliwych rozwiązań w obliczu wyzwań, przed którymi stoimy. Wspólna praca nad znalezieniem optymalnych rozwiązań może przyczynić się do poprawy sytuacji zarówno dla uczelni, jak i dla jej studentów. Z wyrazami szacunku,studenci kierunku Dietetyka studia II stopnia w trybie niestacjonarnym online w WSBiNoZ w Łodzi - cykl kształcenia 2022-2024


Magdalena Kwiatkowska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Magdalena Kwiatkowska będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...