Ustanowienie święta pamięci o dzieciach i młodzieży walczącej o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Czołem!
Szanowni Państwo,


   W dniu 5.01.2021 roku Krakowska Drużyna Orląt im. Antosia Petrykiewicza przesłała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów petycję w sprawie ustanowienia święta państwowego,  które byłoby obchodzone 17 kwietnia każdego roku i mającego na celu upamiętnienie dzieci i młodzież walczącą o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym dniu we Lwowie, w 1921 roku, gen. broni Tadeusz Rozwadowski odznaczył pośmiertnie 13 letniego szer. Antoniego Petrykiewicza Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari V Klasy. Odznaczenie, to zostało nadane przez Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego na wniosek mjr dr Romana Abrahama, dowódcy Antosia z czasów walk o Lwów w latach 1918-1919. Do dnia dzisiejszego Antoś Petrykiewicz jest najmłodszym Kawalerem tego orderu. W 2021 roku bedziemy obchodzić 100. rocznicę tego wydarzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią złożonej petycji, której kopię przesyłamy w załączeniu.

Mamy nadzieję, że wzbudziliśmy zainteresowanie tą inicjatywą i będziemy mogli liczyć na Państwa wparcie.

Petycja_1z22.jpg

Petycja_2z21.jpg

 


Bartosz Wołkowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Bartosz Wołkowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...