Petycja - o rzetelną ocenę kondycji lipy ul. Sienkiewicza 12 w Rzeszowie

 

Do Prezydenta Miasta Rzeszowa

Pana Konrada Fijołka

 

Podpisani pod tą petycją, zaniepokojeni pośpiechem i brakiem rzetelnych badań statyki drzewa - pomnika przyrody lipy drobnolistnej rosnącej w Rzeszowie przy ul. Siekiewicza 12 wnoszą o wykonanie na rzeczonym drzewie testu obciążeniowego, który jest najadekwatniejszym pomiarem określającym statykę drzewa.

Wykonane dotychczas badania tomograficzne, budzą spore wątpliwości u Certyfikowanych Inspektorów Drzew z Fundacji Będzie dziko (Społeczni Strażnicy Drzew), ponieważ wykonano jedną warstwę pomiaru i nie są to badania najbardziej miarodajne w zakresie statyki drzew. Takim pomiarem jest natomiast test obciążeniowy, który jednoznacznie rozstrzyga statykę drzewa w zakresie złamania pnia, jak i zakotwienia korzeni w ziemi.

Niezrozumiałym jest dla nas pośpiech związany ze zdjęciem ochrony pomnikowej tego drzewa, co w konsekwencji ma zmierzać do jego wyciecia. Fundacji Będzie dziko udało się powtrzymać tą pochopną decyzję na Komisji Ochrony Środowiska, ale nie rozstrzyga to losów drzewa.

Wnioskujemy zatem o należyte potraktowanie sprawy i wykonanie testów obciążeniowych dla dobra drzewa i mieszkanców.


Zbigniew Mieszkowicz - Fundacja Będzie dziko (Strażnicy Drzew)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Zbigniew Mieszkowicz - Fundacja Będzie dziko (Strażnicy Drzew) do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...