Petycja - o rzetelną ocenę kondycji lipy ul. Sienkiewicza 12 w Rzeszowie

 

Do Prezydenta Miasta Rzeszowa

Pana Konrada Fijołka

 

Podpisani pod tą petycją, zaniepokojeni pośpiechem i brakiem rzetelnych badań statyki drzewa - pomnika przyrody lipy drobnolistnej rosnącej w Rzeszowie przy ul. Siekiewicza 12 wnoszą o wykonanie na rzeczonym drzewie testu obciążeniowego, który jest najadekwatniejszym pomiarem określającym statykę drzewa.

Wykonane dotychczas badania tomograficzne, budzą spore wątpliwości u Certyfikowanych Inspektorów Drzew z Fundacji Będzie dziko (Społeczni Strażnicy Drzew), ponieważ wykonano jedną warstwę pomiaru i nie są to badania najbardziej miarodajne w zakresie statyki drzew. Takim pomiarem jest natomiast test obciążeniowy, który jednoznacznie rozstrzyga statykę drzewa w zakresie złamania pnia, jak i zakotwienia korzeni w ziemi.

Niezrozumiałym jest dla nas pośpiech związany ze zdjęciem ochrony pomnikowej tego drzewa, co w konsekwencji ma zmierzać do jego wyciecia. Fundacji Będzie dziko udało się powtrzymać tą pochopną decyzję na Komisji Ochrony Środowiska, ale nie rozstrzyga to losów drzewa.

Wnioskujemy zatem o należyte potraktowanie sprawy i wykonanie testów obciążeniowych dla dobra drzewa i mieszkanców.


Zbigniew Mieszkowicz - Fundacja Będzie dziko (Strażnicy Drzew)    Skontaktuj się z autorem petycji
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )