PETYCJA - REALIZACJA PROJEKTU GARBARNIA 2.0

REALIZACJA PROJEKTU GARBARNIA 2.0 – PETYCJA

Aby zapewnić dalszy rozwój klubu oraz sportowej infrastruktury, ostatnie miesiące upłynęły na przygotowaniu i dokładnym opracowaniu koncepcji rozwoju Klubu na najbliższe lata. Uwzględnia ona powstanie Parku Sportowego Garbarnia przy aktywnym wsparciu ze strony władz Miasta Krakowa.

Projekt Garbarnia 2.0 został stworzony z myślą o zapewnieniu korzyści zarówno dla naszego Klubu, Miasta Krakowa oraz jego mieszkańców. Poszczególne etapy planu tworzą spójną całość dla powstania Parku Sportowego Garbarnia, który przez lata będzie nowoczesnym, sportowo - rekreacyjnym miejscem na mapie Krakowa. Będą mogli z niego korzystać zawodnicy drużyn RKS Garbarnia, dzieci i młodzież trenująca w Stowarzyszeniu, Miasto Kraków w celu organizacji przeróżnych turniejów sportowych (również tych międzynarodowych) jak i innych eventów takich jak koncerty, festiwale, targi, pokazy. Ponadto mieszkańcy okolicznych osiedli spędzający wolny czas na powstałych terenach rekreacyjnych i w obiektach utworzonych z myślą o lokalnej społeczności.

02B.jpg

Przygotowany projekt jest propozycją nawiązania współpracy z Miastem Kraków. Zaangażowanie Miasta w jego realizację jest szczególnie ważne w kontekście przetrwania RKS Garbarnia, pielęgnowania historii Klubu i przekazywania ponad 100-letnich tradycji i wartości kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieży. To również szansa na rewitalizację okolicznych terenów, spełniających istotną rolę w życiu okolicznych mieszkańców i społeczności Podgórza. 

03B1.jpg

„Przygotowaliśmy projekt zagospodarowania klubowych sportowych obiektów wraz z otoczeniem, gdzie mogłyby powstać ogólnodostępne miejsca rekreacyjne dla mieszkańców. Powodzenie przedstawionego założenia uzależnione jest od zgody miasta na przekształcenie dwóch działek z nieużytków na możliwość wprowadzenia na nich zabudowy. Chodzi o działki, których kształt nie pozwala na wykorzystanie ich pod działalność sportową i nie były planowane pod takie wykorzystanie. Przyszłość klubu uzależniona jest od tego, czy uda się zrealizować to zamierzenie, dzięki któremu mielibyśmy środki na dalsze funkcjonowanie” - powiedział prezes Garbarni Grzegorz Bartosz na łamach Gazety Krakowskiej. 

005_Plac_Zabaw1.jpg007_Scena_Koncert1.jpg004_Orlik1.jpg

Projekt Garbarnia 2.0 został zaprezentowany przedstawicielom Władz Krakowa oraz Radnym z Komisji Sportu, a także Radnym dzielnicy XIII - Podgórze. Właśnie rozpoczynają się otwarte konsultacje społeczne, dzięki którym każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z planami rozwoju Garbarni Kraków oraz okolicy.

Liczymy bardzo, że przedstawiony poniżej Projekt Garbarnia 2.0 – Park Sportowy Garbarnia zostanie pozytywnie odebrany. Mamy nadzieję, że wspólne zaangażowanie klubu i lokalnej społeczności sprawi, że Miasto Kraków podejmie w szybkim czasie kluczowe dla realizacji tego projektu decyzje, które zapoczątkują dynamiczny rozwój tej zaniedbanej części Krakowa.

 

 

PETYCJA

 

My niżej podpisani Mieszkańcy Krakowa, Mieszkańcy Dzielnicy XIII, Rodzice uczniów Akademii Piłkarskiej Garbarni, Członkowie Stowarzyszenia RKS Garbarnia, Zawodnicy, Pracownicy, Sympatycy, w związku z działaniami Zarządu RKS Garbarnia mającymi na celu zagospodarowanie terenów klubu, rozwój infrastruktury sportowej, krzewienie kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz odpowiedzialne i zrównoważone gospodarowanie majątkiem klubu, jednogłośnie popieramy opisany poniżej projekt GARBARNIA 2.0, i wnioskujemy do Prezydenta Miasta Krakowa, do Radnych Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Miasta Krakowa oraz do Radnych Dzielnicy XIII Podgórze, o podjęcie działań, które umożliwią RKS Garbarnia, realizację przedstawionego projektu GARBARNIA 2.0, obejmującego w szczególności:

Poniżej prezentujemy poszczególne etapy realizacji projektu: Garbarnia 2.0 – Park Sportowy Garbarnia.

I ETAP:

  1. Pozytywne rozpatrzenie przez Gminę Miejską Kraków wniosku RKS Garbarnia o przekształcenie terenu nieużytków na działkach 370/11 i 370/12 na tereny pod zabudowę wraz z zielenią towarzyszącą;
  2. Zagospodarowanie terenu nieużytków klubowych;
  3. Przekazanie przez RKS Garbarnia Miastu Kraków terenu pod ścieżkę pieszo–rowerową, od ul. Konopnickiej do ul. Rydlówka;
  4. Przekazanie przez RKS Garbarnia Miastu Kraków terenu pod park kieszonkowy zlokalizowany w sąsiedztwie obecnej trybuny głównej;
  5. Wykonanie przez RKS Garbarnia ciągu pieszego chodnika od skrzyżowania ul. Rydlówka przez ul. Nowoorawską do rzeki Wilga;
  6. Zagospodarowanie terenu klubowego pod budowę dwóch w pełni funkcjonalnych orlików przeznaczonych dla najmłodszych;
  7. Nadanie z inicjatywy RKS Garbarnia nowo powstałej ulicy wzdłuż obiektów klubowych nazwy:  ulica Brązowych.

II ETAP:

  1. Powstanie trybuny północnej za bramką od strony ul. Konopnickiej z przynależną częścią komercyjną, niezbędną do dalszego finansowania i utrzymania klubu;
  2. Dalsze inwestycje w poprawę infrastruktury klubu niezbędnej do funkcjonowania na szczeblu centralnym (podgrzewana murawa, system oświetlenia, trybuna główna spełniająca wymogi licencyjne minimum e-Winner 2.ligi).

Robotniczy Klub Sportowy Garbarnia Kraków    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Robotniczy Klub Sportowy Garbarnia Kraków do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...