PETYCJA DO GRUPY ALLEGRO Sp. z o.o. W SPRAWIE PARAMETRU TRAFNOŚĆ

PETYCJA DO GRUPY ALLEGRO Sp. z o.o.

W SPRAWIE USUNIĘCIA USTAWIENIA PARAMETRU TRAFNOŚĆ JAKO DOMYŚLNEJ METODY SORTOWANIA WYNIKÓW WYSZUKIWARKI PORTALU ALLEGRO.PL

My niżej podpisani pragniemy zaprotestować przeciw zmianom dokonanym w ostatnim czasie w wyszukiwarce portalu Allegro.pl, wprowadzającym domyślne sortowanie wyników wyszukiwania według parametru Trafność i domagamy się przywrócenia jako domyślnego ustawienia sortowania wyników według czasu pozostałego do końca trwania aukcji.

Zmiana w wyszukiwarce, wprowadzona po cichu, bez żadnych konsultacji z użytkownikami serwisu jest wysoce krzywdząca dla ogromnej części sprzedawców i doprowadziła do drastycznych spadków sprzedaży. Preferuje ona jednych sprzedawców kosztem innych, winduje oferty wąskiej grupy sprzedawców na wysokie miejsca na liście wyników wyszukiwań zwiększając ich sporzedaż, dyskryminując jednocześnie oferty pozostałej większości, umieszczając je na odległych miejscach listy redukując tym samym ich szanse na sprzedaż niemal do zera.Należy podkreślić, że bez względu na przyznane przez serwis miejsce na liście wyników, Allegro pobiera takie same opłaty za wystawienie i wyróżnienie aukcji oraz prowizję od sprzedaży.

Nie godzimy się na sytuację, podczas której uzytkownik zawierający z serwisem umowę na umieszczenie ofert sprzedażowych na portalu Allegro nie wie w jaki sposób jego oferta zostanie zaprezentowana na portalu. Sposób sortowania ofert w wynikach wyszukiwania jest strategicznym i kluczowym czynnikiem determinującym szansę na dotarcie z ofertą do kupujących i  nie do przyjęcia jest sytuacja, w której miejsce oferty na liście jest wynikiem arbitralnej decyzji Allegro, podejmowanej w niezrozumiały, nieczytelny i nieweryfikowalny sposób, dający pole do nadużyć i będący przykładem ręcznego sterowania rynkiem. Serwis dokonuje oceny i podziału ofert na lepsze i gorsze, według sobie tylko znanego sposobu, przyznaje tajemnicze punkty aukcjom i według nich ustawia kolejność aukcji na liście, nie dając przy tym nikomu wglądu w tą punktację i nie przedstawiając w jaki sposób i za co pukty sa przyznawane. Tak więc Allegro w sposób dowolny i pozbawiony jakiejkolwiek kontroli i możliwości weryfikacji, wpływa w znaczący sposób na sprzedaż poszczególnych sprzedawców, poprzez wyznaczanie ich aukcjom miejsca na liście wyników wyszukiwania, tym samym łamie zasady uczciwej konkurencji.

W nielicznych wypowiedziach przedstawicieli Allegro mozemy usłyszeć, że przy ustalaniu trafności oferty brane są pod uwagę między innymi wiarygodność sprzedającego oraz popularność aukcji. Taka konstrukcja systemu faworyzuje w sposób wyraźny własne oferty Allegro, należy bowiem przypomniec w tym miejscu, że należąca do Grupy Allegro spółka Agito jest właścicielem 51 spośród 210 sklepów Strefy Marek Allegro. A zatem trafność wprowadzona przez serwis ma dokonywać oceny wiarygodności sprzedawcy należącego do właściciela serwisu! Ponadto oferty sprzedawców ze Strefy Marek są bezterminowe (aukcje pozostałych sklepów trwają 30 dni), nie muszą więc co 30 lub 14 dni od nowa pracować na swoją popularność. Podczas gdy wynik sprzedaży zwykłej oferty zeruje się cały wraz z zakończeniem aukcji, w przypadku ofert ze Strefy Marek wyzerowanie następuje w ciągu 30 dni od daty pojedynczej sprzedaży danej, tak więc oferta może cały czas wykazywać sprzedaż i otrzymywac więcej punktów za popularność.


Nie godzimy się, by za pieniądze użytkowników serwisu, pobierane od sprzedawców w postaci opłat za wystawianie i promowanie aukcji oraz prowizji od sprzedaży, Grupa Allegro wprowadzała w serwisie zmiany krzywdzące dla tychże sprzedawców, niesprawiedliwe i łamiące zasady uczciwej konkurencji.Nie godzimy się na to by Grupa Allegro wykorzystywała dominującą pozycję portalu Allegro.pl na rynku, poprzez doprowadzanie uzytkowników serwisu do konieczności wybierania między generowaniem strat przy zanikającej sprzedaży a rezygnacją ze sprzadaży na Allegro w ogóle.

Pragniemy również wyrazić swoje głębokie oburzenie wobec faktu pobierania przez serwis opłaty za wyróżnianie aukcji mimo, że domyślne ustwienie sortowania wyników nie gwarantuje wysokiej pozycji aukcji wyróżnionej na liście wyników, co więcej nie gwarantuje, że wyróżnione aukcje nie znajdą się poniżej aukcji niewyróżnionych. Pragniemy podkreślić, że Allegro ani przed ani po, ani w trakcie wprowadzania tych zmian nie informowało użytkowników wykupujących usługę wyróżnienia aukcji o tym, że od 11 lipca tego roku w domyslnym sposobie sortowania wyników wyszukiwań wyróżnienie NIE GWARANTUJE wysokiej pozycji na liście wyszukań.

Informujemy Grupę Allegro, że brak reakcji na wyrażaną masowo przez uzytkowników dezaprobatę dla wprowadzonych zmian zmusza nas do poinformowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o stosowaniu przez Allegro niedozwolonych praktyk oraz do rozważenia dochodzenia swych praw i domagania się rekompensaty za ponoszone straty na drodze sądowej.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Wojciech Mucha do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook