Petycja do Ministra Kultury w obronie Stadionu Olimpijskiego

Podpisuję się pod petycją do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w obronie zabytkowego kompleksu Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu

STOP! prywatyzacji Stadionu Olimpijskiego!
STOP! niszczeniu zabytkowego kompleksu sportowego!
TAK! dla sportu i rekreacji w przestrzeni publicznej Stadionu Olimpijskiego!

 

CHCEMY ŻEBY ZESPÓŁ STADIONU OLIMPIJSKIEGO POZOSTAŁ PUBLICZNYM MIEJSCEM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU DLA KAŻDEGO!

Niestety, w miejscu basenu olimpijskiego i boiska do baseballa mają powstać prywatne apartamenty lub hotel.

To początek prywatyzacji tego wielkiego, zabytkowego, zielonego, otwartego terenu. Zapowiedziano już wystawienie kolejnych działek na sprzedaż.
 
Zespół Stadionu Olimpijskiego z otwartym basenem oraz szeregiem boisk powstał w latach 1924 – 1927. Było to wówczas bardzo nowoczesne, wielofunkcyjne rozwiązanie, zaprojektowane w związku z promowaniem aktywności fizycznej wśród mieszkańców, w duchu idei olimpijskich. Założenie to zostało nagrodzone brązowym medalem na wystawie podczas Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 1932 roku.

Ten zabytkowy, harmonijnie zaprojektowany zespół służył upowszechnianiu sportu wśród wrocławian przez blisko 90 lat.

Odkryty basen to pierwszy obiekt, który został sprzedany przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prywatnemu deweloperowi planującemu wybudowanie w tym miejscu prywatnych apartamentów, mimo że główną funkcją wg planu miejscowego jest sportowo-rekreacyjna.

Rozpoczęta sprzedaż fragmentów zabytkowego kompleksu Stadionu Olimpijskiego doprowadzi do zaburzenia pierwotnego układu przestrzenno-funkcjonalnego tego założenia, a co za tym idzie utraty wartości historycznych, artystycznych i architektonicznych.

Co jednak najgorsze, sprzedaż działek na Stadionie Olimpijskim oznacza bezpowrotną utratę otwartej przestrzeni publicznej.

Pragnąc zachować dla nas i przyszłych pokoleń zabytkowe założenie rekreacyjno-sportowe popieram petycję o wstrzymaniu działań zmierzających do degradacji kompleksu Stadionu Olimpijskiego i pozostawienie go, zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, miejscem aktywnego wypoczynku dla każdego.

 

Zdjęcia z: http://dolny-slask.org.pl/


Grupa Inicjatywna Stadion Olimpijski    Skontaktuj się z autorem petycji