Petycja do Piotra Kandyby radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Szanowny Panie Radny!

My, niżej podpisani mieszkańcy miasta Pruszkowa, zwracamy się do Pana z prośbą o poparcie naszych postulatów odnoszących się do projektu przebudowy skrzyżowania al. Wojska Polskiego z al. Niepodległości w Pruszkowie. Liczymy, że będzie Pan naszym głosem na sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Stwierdzamy, że zaprezentowana przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich koncepcja przebudowy tego skrzyżowania, nie jest akceptowalna. Nie zgadzamy się na wycinkę licznych, kilkudziesięcioletnich drzew znajdujących się w obszarze oddziaływania w/w inwestycji. Jesteśmy zdania, że przebudowa skrzyżowania (uwzględniająca budowę lewoskrętów z al. Wojska Polskiego) powinna się odbyć według zmienionego projektu, który będzie zakładał mniejszą ingerencję w obecnie istniejące tereny zielone. Dlatego zwracamy się do Pana z prośbą o reprezentowanie interesów mieszkańców i podjęcie działań zmierzających do zainicjowanie prac nad poprawieniem istniejącego projektu.

Uważamy, że realizacja obecnego projektu MZDW doprowadzi do tego, że centrum Pruszkowa stanie się miejscem nieprzyjaznym dla ludzi. Mieszkańcy okolicznych bloków zostaną narażeni na hałas i spaliny. Przebudowa w/w skrzyżowania, powinna odbyć się z poszanowaniem potrzeb zarówno kierujących, jak i stałych mieszkańców bezpośredniego otoczenia skrzyżowania.

Dlatego też zwracamy się do Pana Radnego z prośbą o poparcie naszych postulatów i prezentacji naszego stanowiska w toku prac Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Uważamy, że z uwagi na Pańską dotychczasową pracę i zainteresowanie sprawami Naszego Miasta jest Pan właściwą osobą do realizacji tego działania.

                                                                                          Łączymy wyrazy szacunku Mieszkańcy Miasta Pruszkowa

petycja44.jpg (podpisy w załączniku)

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Arek Gębicz będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...