Petycja do Premiera RP o wdrożenie AGROpakietu dla rolnictwa

Szanowny Panie Premierze, 

Zwracamy się o pilne przyjęcie przepisów wprowadzajacych rozwiązania, które ochronią polskie rolnictwo przed negatywnymi skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa i powodowanej przez niego choroby COVID-19. 

Apelujemy o:

 

  • Podniesienie kwoty zasiłku chorobowego do 50 zł na dzień i wypłaty świadczenia od pierwszego dnia choroby.
  • Zasiłek opiekuńczy z KRUS dla rodziców dzieci poniżej 12 lat.
  • Odroczenie na 6 miesięcy opłaty rat kredytowych i leasingowych.
  • Przejęcie przez KOWR opłaty składek ZUS za pracowników zatrudnionych w gospodarstwach na okres 6 miesięcy.
  • Wydanie rekomendacji dla sieci handlowych o zaopatrywaniu się w pierwszej kolejności u krajowych producentów (import tylko w sytuacji braku określonego towaru u polskich rolników a dla sieci, które nie zastosują rekomendacji utrzymanie zakazu handlu w niedzielę)
  • Wypłatę stabilizującą dla gospodarstw objętych kwarantanną  (świadczenie w wysokości  80% średnio miesięcznego przychodu gospodarstwa w 2019 r. za czas cały pozostawania w kwarantannie)
  • Zawieszenie prowadzenia egzekucji komorniczych wobec rolników do końca 2020 r. 
  • Wstrzymanie pobierania przez KOWR opłat za dzierżawę (dla gospodarstw mniejszych niż 300 ha) do końca 2020 r.
  • Regulowanie formalności dot. zatrudniania pracowników sezonowych poprzez zgłoszenie telefoniczne lub mailowe.
  • Skrócenie procedowania przez urzędy wniosków rolników do max. 30 dni.

 

Tylko natychmiastowe, odważne i mądre decyzje uchronią polskie gospodarstwa rodzinne przed falą bankructw a konsumentom zapewnią dostęp do krajowej zdrowej żywności. W czasach zarazy zabezpieczenie żywności, która jest przecież pierwszym lekarstwem stanowi klucz, do przetrwania w zdrowiu zagrożenia, które spadło niespodziewanie na nas wszystkich. 

 

Z poważaniem,

polscy rolnicy i konsumenci

 


Fundacja AGROunia    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Fundacja AGROunia do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.




Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook