Petycja do Prezesa Rady Ministrów o cofnięcie decyzji o zamknięciu siłowni i klubów fitness

Z przykrością i ogromnym zaskoczeniem odebraliśmy decyzję o zawieszeniu działalności klubów fitness. Nie zgadzamy się z ograniczeniem naszego konstytucyjnego prawa do świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności. Oczekujemy zmiany decyzji dotyczącej zamykania naszej branży. Nasza branża powinna zostać zaliczona do branż poszkodowanych w istotny sposób, na wzór branży turystycznej czy gastronomicznej, ponieważ: - już przy poprzednim lock downie została pozbawiona prawa do działalności najwcześniej ze wszystkich branż, a otwarta najpóźniej, do tego w bardzo słabym dla branży sezonie - generuje obroty od marca na poziomie, początkowo minus100%, a w miesiącach działalności w okolicach 40-50% - narażona jest na gigantyczne koszty stałe, gdyż opłacamy czynsze za wielkie powierzchnie treningowe Nie rozumiemy tej decyzji i nie rozumiemy klucza jakim decyzja ta została podjęta. Do tej pory nie wprowadzono w strefach czerwonych parametru zamykania branży, podczas gdy obecnie pojawił się on w strefach żółtych. Ponadto: - do tej pory kluby fitness nie stały się ogniskiem zachorowań, częściej się mówi o innych obiektach tudzież imprezach weselnych, towarzyskich - jako obiekty o monitorowanym wejściu klientów, jesteśmy w stanie zarówno dochować reżimu sanitarnego, jak i dyscyplinować danych klientów - w sezonie letnim, pozostawienie otwartych klubów fitness nie skutkowało wzrostem zachorowań - kluby są w pełni wyposażone w środki ochrony, a mając duże powierzchnie i zazwyczaj większą niż przeciętna wysokość, dają większy komfort dystansu społecznego niż wiele innych obiektów Jesteśmy zdruzgotani tą decyzją: po lock downie, udało się otworzyć w możliwie najniższym sezonie, z trudem już łapiemy koniec z końcem, a tą decyzją Rząd dodatkowo przykłada ciężar już w tak trudnej sytuacji. Środki otrzymanego wsparcia za okres zamknięcia tylko częściowo pokryły wygenerowane straty, a tymczasem pojawia się kolejna decyzja o lock downie naszej branży. Bez wsparcia za okres zamknięcia klubu, nie będziemy w stanie funkcjonować. Składamy na Pana ręce petycję o cofnięcie decyzji o zawieszeniu naszej działalności gospodarczej, podpisane przez Właścicieli, Pracowników oraz Klientów klubu;

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Karolina do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...