Petycja do Prezydenta Miasta o zmianę decyzji dotyczącą zwolnienia pomieszczeń Wodnego Orlika przez Harcerzy na rzecz siedziby Rady Osiedla Smukała-Opławiec-Janowo w Bydgoszczy.

Szanowny Panie Prezydencie,       

       Mieszkańcy osiedla Smukała-Opławiec-Janowo zwracają się z prośbą o wstrzymanie decyzji wydawanych na mocy wniosków Zarządu Rady Osiedla Smukała- Opławiec-Janowo do czasu rozpisania ponownych wyborów do Rady Osiedla.       

    Zarząd Rady Osiedla Smukała-Opławiec-Janowo działa na niekorzyść mieszkańców osiedla, podejmując decyzje i działania sprzeczne z interesem mieszkańców w/w osiedla Miasta Bydgoszczy. Zarząd Rady Osiedla nie prowadzi spotkań ani dyżurów dla mieszkańców  od czasu ukończenia kadencji Rady Osiedla w maju 2022 roku.     

    Obecnie Zarząd RO zwrócił się do Pana Prezydenta z wnioskiem o zmianę siedziby, wskazując lokal przy ul.Smukalskiej 177 – tzw. Wodny Orlik, bez wiedzy mieszkańców.    

    Obiekt ten został wyremontowany z funduszy BBO z projektów osiedlowych wybranych przez mieszkańców z przeznaczeniem dla organizacji grupowych spotkań edukacyjnych, integracyjnych, rekreacyjnych i sportowych szkolnych grup młodzieżowych miasta Bydgoszczy, oraz m.in. realizacji spotkań zorganizowanych grup harcerskich, klubowych stowarzyszeniowych. Sprzecznym więc jest, aby cały obiekt był zajęty przez Radę Osiedla, a oczywistym, że powinien służyć mieszkańcom i oczekiwaniom społecznym.   

   Od 2019 roku obiekt został oddany do użytku. Od października 2022 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 Grzegorz Kozak, m.in. na prośbę Rady Rodziców SP 34 jak i Rodziców dzieci z naszego osiedla, udostępnił obiekt organizacji ZHP. Obecnie z obiektu korzystają dzieci z m.in naszego osiedla i okolic – 30 Zuchów z 77 BGZ „Rude Lisy” oraz ok. 20 Harcerzy z 77 BDH „Wodni Odkrywcy”, zajmując duże pomieszczenie z kuchnią i łazienką. Obiekt jest wielce strategiczny dla Harcerzy, gdyż jest to brygada wodniacka, ucząca się pływać na łódkach, a więc jest im niezbędny dostęp do akwenu wodnego, co ten obiekt oferuje.

  Mieszkańcy wraz z Rodzinami Harcerzy i Zuchów dbają o ten obiekt zewnętrznie poprzez pielęgnacje terenów zielonych i nabrzeża, jak i wewnętrznie – remonty, odświeżenie i wyposażenie obiektu, tak aby dzieci mogły bezpiecznie z niego korzystać. Dzięki organizacji ZHP obiekt został w pełni udostępniony mieszkańcom, o czym świadczą liczne imprezy jakie odbywają się na tym obiekcie.  

   Decyzją z dnia 1.08.2023r przekazując obiekt na siedzibę Rady Osiedla Smukała-Opławiec-Janowo pozbawił Pan naszych dzieci miejsca zbiórek, a mieszkańców organizacji spotkań, imprez oraz dostępności dla mieszkańców. Mamy ogromną obawę iż obiekt przechodząc w „ręce” Zarządu Rady Osiedla ponownie zostanie zamknięty, a Harcerze znikną z Naszego osiedla.   

   W związku z powyższym prosimy o zawieszenie wykonywania decyzji na wniosek Zarządu Rady Osiedla Smukała-Opławiec-Janowo oraz o polecenie organizacji wyborów do Rady Osiedla, na które tak bardzo czekamy.                                                                                                    

                                                 Mieszkańcy osiedla SMUKAŁA-OPŁAWIEC-JANOWO                                                       wraz z mieszkańcami MIASTA BYDGOSZCZY.