Petycja do prezydenta miasta stołecznego Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego w sprawie przywrócenia drzew wokół kościoła św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży

Obrazek.jpg

W związku z trwającymi na placu Trzech Krzyży pracami rewitalizacyjnymi, postanowiłem przygotować petycję skierowaną do prezydenta Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego, której celem jest przywrócenie otoczeniu kościoła św. Aleksandra jego pierwotnej XIX wiecznej koncepcji zgodnej z projektami architekta świątyni Piotra Aignera.
 
Piotr Aigner to XIX wieczny architekt, który bardzo cenił zieleń. Dziś, kiedy stoimy na środku placu Trzech Krzyży, widzimy bryłę kościoła otoczonego pustynią betonu i asfaltu. Całość wydaje się mało atrakcyjna i nie zachęca do zatrzymania się na dłużej. Jeśli czujemy pewny niedosyt kompozycyjny, ozancza to, że nasza intuicja dobrze nam podpowiada. Aigner planował, aby w miejscu gołych dziś bocznych ścian świątyni rosły strzeliste topole osiki, które latem kuszą soczytą zielenią szumiących liści, a jesienią zmieniają swój kolor w barwy ciepłego złota.
 
Istotnie, do czasu przebudowy kościoła według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego z lat 1886-1895, św. Aleksander był obsadzony drzewami.
 
Niestety wojna przyniosła zniszczenia. Przedwojenny neorenesansowy kościół został niemal doszczętnie zniszczony, a jego powojenna odbudowa według projektu Jana Knothe zakładała przywrócenie pierwotnej aignerowskiej wersji budowli wzorowanej na rzymskim Panteonie. Niestety zapomniano wówczas o urokliwych drzewach i tak pozostało do czasów współczesnych.
 
Dziś przy okazji rewitalizacji placu Trzech Krzyży nadża się wyjątkowa okazja, by nadać temu miejscu odrobiny dawnego charakteru. Przyczyń się do upiększenia Warszawy i podpisz petycję o przywrócenie drzew wokół kościoła św. Aleksandra!
 
 
Romantyczny Varsavianista

Romantyczny Varsavianista    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Romantyczny Varsavianista do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...