Petycja do Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka w sprawie Oddziału Pediatrii w Zamościu

                                                                                             Zamość, dnia 26.10.2021 r

                                         Podmiot wnoszący petycję:

                        Społeczny Komitet na rzecz wznowienia działania

Oddziału Pediatrii w Zamościu,

             działający jako grupa osób fizycznych:

 

                                          Wioleta Kurczyńska

                                          Elwira Rudnicka

                                          Urszula Kancir

                                          Hubert Cieśla

                                          Anna Turkiewicz

                                         Marzena Kalita 

 

                                        Adres do korespondencji:

 

                                        Biuro Senatorskie Jacka Burego

                                        Stowarzyszenie Polska 2050

                                       ul. Kołłątaja 2/4/6 22-400 Zamość  

                                      email: kolo.zamosc@polska2050.pl  

 

                                      Adresat petycji:

 

                                     Prezydent Miasta Zamość

                                     Andrzej Wnuk

                                        ul. Rynek Wielki 13

                                    22-400 Zamość   

 

PETYCJA

do Prezydenta Miasta Zamościa jako organu, któremu podlega

Zamojski Szpital Niepubliczny przy ul. Peowiaków 1 w Zamościu  

 

Szanowny Panie Prezydencie,

          Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o petycjach (Dz.U. 2014.1195), działając w interesie publicznym, mieszkańcy powiatu Zamościa, składają niniejszą petycję o podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do wznowienia funkcjonowania Oddziału Pediatrycznego w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym przy ul. Peowiaków 1 w Zamościu.

         Zawieszenie działalności Oddziału Pediatrycznego w Zamościu odniosło już fatalne skutki dla dzieci zamieszkałych nie tylko w Zamościu, ale także w miejscowościach i wsiach naszej oraz sąsiednich gmin, Oddział ten jest miejscem, gdzie dzieci znajdują pierwszą pomoc w sytuacjach kryzysowych, często nagłych i zagrażających życiu, gdzie dzieci mogłyby być zdiagnozowane i leczone. Zgodnie z artykułem 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Dlaczego zatem najmłodsi obywatele Zamościa i okolic, którzy sami nie potrafią o siebie zawalczyć, mają być tej opieki pozbawieni?

        Dzieci wymagające hospitalizacji są przewożone specjalnie w tym celu wynajętą karetką do innych szpitali, gdzie oddziały pediatryczne funkcjonują. Droga ta jest niestety znacznie dłuższa od tej, jaką dzieci musiałyby pokonać gdyby funkcjonował Oddział Dziecięcy w Zamościu. Nasze pociechy przewożone są do Tomaszowa Lubelskiego (37 km od Zamościa), Hrubieszowa (50 km od Zamościa), Biłgoraja (51 km od Zamościa), Lublina (89 km od Zamościa) oraz innych szpitali Znaczna odległość, a w związku z tym, czas potrzebny na dojazd, jest istotny w sytuacji zagrożenia życia małego pacjenta. Nasze dzieci zostały pozbawione nie tylko szybkiej pomocy, ale także opieki rodziców na oddziale, ponieważ nie każdy będzie mógł dojeżdżać codziennie do dziecka ponad 40 kilometrów i więcej. Kolejnym argumentem jest również przepełnienie wyżej wymienionych oddziałów dziecięcych i częsta odmowa przyjęcia małego pacjenta na oddział.Rozumiemy, że odmowa nie wynika ze złej woli, lecz z tego, że w tych szpitalach lóżek wcale nie przybyło w związku z likwidacją naszego oddziału.

         Oddział Pediatryczny w Zamościu miał być zawieszony w działaniu tylko na 3 miesiące, niestety okres ten został przedłużony do końca bieżącego roku. Aktualnie zwiększyła się zachorowalność na wirusa RSV, tak groźnego dla naszych dzieci i niestety na Lubelszczyźnie brakuje miejsc na oddziałach dla dzieci.

        W związku z powyższym zdecydowanie sprzeciwiamy się dalszemu zawieszeniu funkcjonowania Oddziału Pediatrycznego w Zamościu i prosimy o jak najszybsze wznowienie działalności wyżej wymienionego oddziału.

        Nie wyrażamy zgody na upublicznienie naszych danych osobowych. Wyrażamy jednocześnie zgodę na komunikowanie się z nami przez podany wyżej adres i e-mail. Dla wvkazania jak ważnv jest problem przedstawionv w petycji załączamv listę podpisów osób- które ją popierają.

 

Rodzice i opiekunowie oraz mieszkańcy powiatu Zamość    


Społeczny Komitet na rzecz wznowienia działania Oddziału Pediatrii w Zamościu    Skontaktuj się z autorem petycji