Petycja do Radnych Urzędu Miasta w Piszu o Przywrócenie Zieleni na Placu Daszyńskiego

Petycja do Radnych Urzędu Miasta w Piszu o Przywrócenie Zieleni na Placu Daszyńskiego

Adresat
Rada Miasta Pisz
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz

Szanowni Radni Urzędu Miasta Pisz,

My, niżej podpisani mieszkańcy Pisza, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przywrócenie zieleni na placu Daszyńskiego w naszym mieście. Plac ten odgrywa kluczową rolę w życiu naszej społeczności i jego zieleń stanowiła nie tylko estetyczne dopełnienie centrum miasta, ale także miejsce wypoczynku i spotkań dla wielu mieszkańców.

Uzasadnienie:

1. Ekologiczne i Zdrowotne Korzyści:
Zieleń miejska odgrywa niezwykle ważną rolę w tworzeniu zdrowego środowiska. Drzewa i rośliny wpływają na obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, redukują hałas oraz regulują temperaturę w okresie letnim, co jest szczególnie istotne w dobie zmieniającego się klimatu.

2. Wartość Społeczna i Rekreacyjna:
Plac Daszyńskiego był miejscem, gdzie mieszkańcy mogli odpoczywać, spotykać się z przyjaciółmi i rodziną oraz uczestniczyć w lokalnych wydarzeniach. Jego zielony charakter tworzył przyjazne i sprzyjające integracji otoczenie. Przywrócenie zieleni przyczyni się do wzmocnienia więzi społecznych i podniesienia jakości życia w naszym mieście.

3. Znaczenie Historyczne i Kulturowe:
Zieleń na placu Daszyńskiego jest integralną częścią dziedzictwa naszego miasta. Historyczne znaczenie tego miejsca sprawia, że jest ono nie tylko przestrzenią użytkową, ale także symbolem naszej wspólnej tożsamości i kultury.

4. Estetyka Miejska:
Plac bez zieleni traci swoje walory estetyczne i staje się mniej atrakcyjny zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. Zieleń miejska dodaje uroku każdemu miejscu, a plac Daszyńskiego, jako centralny punkt Pisza, zasługuje na zachowanie swojego piękna.

Wniosek:

Zwracamy się zatem z prośbą o podjęcie działań mających na celu przywrócenie zieleni na placu Daszyńskiego. Proponujemy, aby ponownie zasadzić drzewa, krzewy oraz inne rośliny, które tworzyły naturalny i przyjazny krajobraz tego miejsca. Dodatkowo, sugerujemy rozważenie instalacji nowych elementów małej architektury, które uczynią plac jeszcze bardziej funkcjonalnym i atrakcyjnym.

Jesteśmy przekonani, że przywrócenie zieleni przyczyni się do poprawy jakości życia w naszym mieście oraz będzie pozytywnie wpływać na zdrowie i samopoczucie mieszkańców. Wierzymy, że radni wezmą pod uwagę nasze argumenty i podejmą decyzję korzystną dla całej społeczności Pisza.

Dziękujemy za rozważenie naszej prośby i liczymy na pozytywne rozpatrzenie tej petycji.

Z poważaniem,

Petycja podpisana przez mieszkańców

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do podpisania tej petycji oraz do wyrażenia swojej opinii w tej ważnej dla naszego miasta sprawie.

received_322616917450611.jpegreceived_1005501087655315.jpeg

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Marcin Pilch będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...