PETYCJA DO WŁADZ MIASTA ŁAŃCUTA - PLANTY DLA LUDZI

SZANOWNE RADNE, SZANOWNI RADNI, SZANOWNY PANIE BURMISTRZU!

My, mieszkańcy Łańcuta jesteśmy mocno zaniepokojeni próbą budowy nowego Pomnika Pamięci Narodowej na łańcuckich Plantach (http://www.lancut.gada.pl/aktualnosc,2944,0,0,0,Pomnika-nie-ma-jest-spor.html), chcemy wyrazić nasz sprzeciw wobec zawłaszczania ważnego i sporego kawałka przestrzeni publicznej przez garstkę ludzi owładniętych manią budowania pomników za wszelką cenę. Stanowczo nie zgadzamy się na realizację planowanej budowy w tym miejscu i w takiej formie.

Domagamy się poszanowania demokratycznych procedur, jak również zaprzestania wywierania nacisku na członków Rady Miasta Łańcuta m.in. przez posła Kazimierza Gołojucha, starostę Adama Krzysztonia
i Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Pamięci Narodowej oraz ujawnienia przez Pana Wiesława Markowskiego kroków, które zamierza podjąć, gdy Rada Miasta podejmie dobrą, z punktu widzenia mieszkańców decyzję o zagospodarowaniu Plant pod wypoczynek i budowie pomnika Pamięci Narodowej na Placu Sobieskiego.

Jesteśmy oburzeni chęcią zagarnięcia Rynku - terenu należącego do mieszkańców pod przykrywką uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości i upamiętnienia walk w obronie Polski. Komitet Odbudowy Pomnika chce wykorzystać to miejsce do organizacji przemarszów, apelów pamięci, uroczystości religijnych i ideologicznych oraz manifestacji swoich poglądów. Uważamy, że bardziej stosowne będzie, gdy władze Miasta Łancuta wyznaczą na ten cel inny reprezentacjny teren, np. wspomniany wyżej Plac Sobieskiego przez który codziennie przechodzą setki ludzi i mieści się tam Urząd Miasta.

Planty są i mają być miejscem służącym mieszkańcom Łańcuta oraz turystom do wypoczynku, zabawy i rekreacji. Nie zgadzamy się na realizację planowanej budowy pomnika w tym miejscu i w takiej formie, ponieważ przestrzeń ta stanie się kolejnym pustym, nieatrakcyjnym miejscem kultu dla jednego środowiska, a nowy pomnik znów podzieli społeczeństwo.

Popieramy wstępną koncepcję rewitalizacji plant zaproponowanej przez władze miasta, która przewiduje budowę w centralnym punkcie plant (w miejscu starego pomnika) posadzkowej fontanny multimedialnej w kształcie kwadratu lub prostokąta, z możliwością wyłączenia i dostosowania przestrzeni do imprez plenerowych, wybrukowanie trwałym i komfortowym materiałem oraz wyrównanie powierzchni, postawienie ławek, siedzisk, makiety dawnego ratusza, infokiosku i mapy miasta, a jeśli to możliwe stworzenie mini amfiteatru na pagórku (2-3 stopnie). Popieramy także nowe nasadzenia na plantach i wokół Rynku oraz zamontowanie oświetnlenia. Sprzeciwiamy się natomiast zwiększeniu ilości miejsc parkingowych w obrębie plant miejskich.

Domagamy się natychmiastowego przystapienia do wprowadzenia w życie pomysłów zawartych we wstępnej koncepcji rewitalizacji Rynku! Zwracamy się do Państwa z apelem o zagłosowanie przeciwko pomysłowi forsowanemu przez Komitet Odbudowy Pomnika.

Gdyby pojekt ten został zrealizowany w tej formie i w tym miejscu, miasto Łańcut straciłoby bardzo dużo. Uważamy, że taka rozrzutność przy dysponowaniu przestrzenią miejską należącą do mieszkańców byłaby karygodna. Rolą urzędników państwowych jest dbanie o potrzeby wszystkich obywatelek i obywateli, a nie dotowanie jednej grupy składającej się głównie z osób wpływowych, które mają większą siłę przebicia niż zwykli mieszkańcy.

Mamy nadzieję, że zapobiegną Państwo złemu zagospodarowaniu przestrzeni publicznej należącej do nas - mieszkańców Łańcuta.


PLANTY I RYNEK TO NIE PRYWATNY FOLWARK OSÓB ZWIĄZANYCH ZE SPOŁECZNYM KOMITETEM ODBUDOWY POMNIKA!

Lancut,_rynek_22.jpg


Miasto lepsze dla ludzi    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję


LUB

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na naszej stronie. Jednak należy zaznaczyć, że autor petycji zobaczy wszystkie informacje, które udostępnisz w tym formularzu.

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Facebook