Petycja do Rektora prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciecha Welskopa o przedłużenie organizacji studiów w formie wyłącznie on-line

Szanowny Pan Rektor

prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop

 

My, niżej podpisani - studenci kierunku Dietetyka II stopnia studiów niestacjonarnych on-line, zwracamy się z uprzejmą prośbą, o pozostawienie naszych studiów w roku akademickim 2022/2023 w trybie wyłącznie on-line, bez zjazdów stacjonarnych.

Decyzję o napisaniu tej petycji podjęliśmy, ponieważ wielu z nas mieszka w dużej odległości od Łodzi. Niektórzy studenci mieszkają za granicami Polski, więc powrót do zjazdów stacjonarnych może okazać się dla nas dużym utrudnieniem w kontynuowaniu nauki.

 

Pozostawienie studiów wyłącznie w formie on-line byłoby dla nas bardzo dobrym rozwiązaniem. Będziemy w stanie bez problemu ukończyć studia i uzyskać tytuł magistra.

W sytuacji w której zjazdy będą odbywały się stacjonarnie, niektóre osoby będą zmuszone zrezygnować z kontynuowania nauki, biorąc pod uwagę czas i koszty związane z dojazdem oraz noclegami. Z przeprowadzonej u nas w grupie ankiety wynika, że aż 32% studentów planuje zrezygnować z kontynuacji nauki, jeśli zjazdy będą odbywały się stacjonarnie.

 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak przebiegał ten rok w formie wyłącznie studiów on-line. Egzaminy i zajęcia przebiegały bez zakłóceń, platforma „Moodle” świetnie funkcjonowała, treści programowe zostały zrealizowane, a kontakt z dziekanatem i obsługa studenta były bezproblemowe.

 

Forma on-line wpływa pozytywnie na jakość kształcenia, ponieważ studenci są w stanie uczestniczyć w zajęciach z niemal 100% frekwencją, co byłoby znacznie utrudnione w przypadku zajęć stacjonarnych, ze względu na obowiązki zawodowe, szczególnie, że zjazdy obejmują również dni robocze (piątki).

 

Jesteśmy zdania, że prowadzenie studiów wyłącznie w formie on-line, może wyróżnić naszą uczelnię na tle innych i zachęcić do studiowania większą liczbę osób, które nie są w stanie dojeżdżać na uczelnie.

 

Dzięki przedłużeniu kierunku w formie studiów on-line, uczelnia nie straci studentów, a studenci będą w stanie bez przeszkód dokończyć wybrany kierunek.

 

Na zakończenie chcielibyśmy zaznaczyć, że więcej zadowolonych studentów teraz, to więcej zadowolonych studentów w przyszłości.

 

Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

 

W imieniu studentów

Paulina Kawalec

Studentka kierunku Dietetyka II stopnia studiów niestacjonarnych on-line
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )