Petycja do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście o wycofanie zarzutów pod adresem Dariusza Dobrzańskiego

                                   Warszawa dn. 14.07.2020 

 

Obywatele RP                            V Wydział Karny

                                                  Sądu Rejonowego

                                     Sekcja ds. łamania prawa

                                                             i wykroczeń

                                 dla Warszawa-Śródmieście 

                                                           w Warszawie

 

                               PETYCJA

 

          My, niżej podpisani Obywatele RP wnosimy o wycofanie kierowanych pod adresem Dariusza Dobrzańskiego zarzutów i uznanie go niewinnym zarzucanych mu czynów. 

 

                             Uzasadnienie

 

         Wspaniały człowiek, który od 3 lat walczy o zatrzymanie handlu dziećmi w Polsce - Dariusz Dobrzański, został pozwany o przeprowadzanie manifestacji w sprawie dzieci na ulicy Wiejskiej (pod Sejmem RP). 

Dariusz nieświadomy konieczności wcześniejszego zgłaszania wszelkich manifestacji, w sposób spontaniczny organizował zebrania, mające na celu uświadomienie społeczeństwa o problemie handlu dziećmi w Polsce. 

Zebrania te organizowane były również w niesamowicie szczytnym celu, jakim jest ratowanie życia wielu dzieci. 

Niestety dzieje się tak, że rocznie conajmniej kilka tysięcy dzieci wyjeżdża z kraju pod przykrywką adopcji zagranicznej, często wbrew swojej woli, często do nieznanych ludzi, poprzez sprzedaż... i przepada bez śladu. Sprawa jest bardzo poważna, bo istnieje wielkie ryzyko, że tym dzieciom dzieje się krzywda, a mimo to polskie władze ani media nie reagują na problem. 

Dariusz apeluje zatem od 3 lat do władz o zatrzymanie wszelkich adopcji zagranicznych do wyjaśnienia, jak również o odnalezienie każdego dziecka, które w ciągu kilkunastu lat wyjechało poza granice Polski. Robi to na wszelkie możliwe sposoby, często nie do końca dobrze przemyślane. Jednak to nie powód, aby go oskarżać. 

 

        Mając na uwadze powyższą argumentację, wnosimy jak na wstępie, przedkładając zebrane w ciągu kilku dni podpisy.


Agnieszka Marcisz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Agnieszka Marcisz do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook