Petycja do UOKiK o wymuszenie na firmie Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. bardziej przejrzystego sposobu rozliczania energii oddanej przez prosumentów, rozliczających się w systemie net-billing.


 

Szanowny Pan Tomasz Chróstny

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

pl. Powstańców Warszawy 1; 00-950 Warszawa

 

Zwracamy się do Pana z prośbą o pomoc w imieniu tysięcy klientów firmy Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. będących prosumentami na nowych zasadach (net-billing), którzy borykają się z brakiem przejrzystości przepływów finansowych w depozycie prosumenckim na koncie klienta prowadzonego przez firmę Tauron.

Firma Tauron mimo, że net-billing obowiązuje już od ponad roku nie zrobiła nic aby sposób rozliczania depozytu prosumenckiego był czytelny i transparentny dla każdego.  

Zgodnie z Ustawą o OZE stan depozytu prosumenckiego jest sumą iloczynów ilości energii oddanej w danym miesiącu i ceny RCEm na dany miesiąc ogłoszonej przez Polskie Sieci Energetyczne.

O ile sprawdzenie ceny RCEm nie jest żadnym problemem, o tyle ilość energii wprowadzonej do sieci energetycznej przez prosumenta, w danym miesiącu, trzymana jest przez Tauron w ścisłej tajemnicy. Mimo tego, że  teoretycznie Tauron oferuje prosumentom jedną z najlepszych aplikacji do liczników dwukierunkowych. Problem jednak w tym, że te inteligentne liczniki Tauronu nie bilansują energii tak jak nakazuje Ustawa o OZE (Art.4 ust 2b). Bilansowanie następuje dopiero w systemie księgowym dostawcy energii. Tak więc wszystkie fizyczne odczyty z licznika lub zdalne z aplikacji nie są używane do ostatecznego rozliczenia. Co zresztą Tauron potwierdza pisząc na fakturach klauzulę następującej treści: "Dane rozliczeniowe po bilansowaniu różnią się od danych licznikowych".  

Nawet jeżeli prosument potrafi samodzielnie (w arkuszu kalkulacyjnym) zbilansować raporty z elicznika, to i tak nie może być pewien, że Tauron ostatecznie, do rozliczenia użyje tych samych wartości.

W przypadku energii pobranej z sieci energetycznej, na fakturach Tauronu można sprawdzić jakie wielkości zostały użyte do rozliczenia – miesiąc po miesiącu. W przypadku energii oddanej Tauron podaje jedynie całkowitą ilość energii wprowadzonej do sieci w całym okresie rozliczeniowym. W sytuacji gdy w jednym miesiącu cena RCEm przekraczała 1 zł/kWh a w innym wynosiła niecałe 0,40 zł/kWh a okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, stwarza to olbrzymie pole do nadużyć i nieporozumień.

Na fakturach rozliczeniowych nie można znaleźć żadnej informacji ile prosument oddał energii w poszczególnym miesiącach i ile pieniędzy miesiąc po miesiącu wpłynęło do depozytu oraz ile zostało w depozycie po rozliczeniu.

Tauron pisze jedynie, że Depozyt prosumencki wyliczany jest na podstawie iloczynu ilości energii wprowadzonej do sieci i rynkowej miesięcznej ceny energii elektrycznej. Cena, na podstawie której wyliczamy wartość depozytu prosumenckiego na dany miesiąc kalendarzowy znajduje się na stronie internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych pod adresem: https://www.pse.pl/oire/rcem-rynkowa-miesieczna-cena-energii-elektrycznej [Art. 4b. ust. 1 i Art. 4b. ust 5. Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2376).]  

To bardzo wygodne dla firmy Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. nie ujawniać ilości energii oddanej przez prosumenta i stanu depozytu prosumenckiego. Najlepiej jest kazać sobie płacić ogromne prognozy i rozliczać depozyt wg tylko sobie znanych reguł. Prosument najpierw musi zapłacić za wystawioną fakturę a dopiero później może próbować reklamować wszelkie niezgodności.

Przykładowy spór o stan depozytu prosumenckiego, pomiędzy prosumentem a firmą Tauron został opisany na stronie AktywnyProsument.pl

Warto nadmienić, że prosumenci rozliczający się w systemie opustów (net-metering) na każdej fakturze rozliczeniowej otrzymują taką informację: Informujemy, że do wykorzystania ze wszystkich okresów rozliczeniowych pozostaje łączna ilość energii elektrycznej X kWh.

Czemu prosumenci rozliczający się w systemie net-billing są dyskryminowani?

Chcielibyśmy aby firma Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. na swoich fakturach rozliczeniowych podawała:

  1. ilość energii wprowadzonej do sieci energetycznej, po zbilansowaniu z podziałem na kolejne miesiące,
  2. wartość energii wprowadzonej do sieci energetycznej również z podziałem na miesiące (będzie to bardzo ważne zwłaszcza od 1 lipca 2024r., gdy zaczną obowiązywać rozliczenia wg cen godzinowych RCE)
  3. stan depozytu, który pozostaje do dyspozycji prosumenta

Bardzo prosimy o interwencję w tej sprawie - mamy prawo do jasnych i transparentnych rozliczeń.


Andrzej Podrez - AktywnyProsument.pl    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Andrzej Podrez - AktywnyProsument.pl do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...