PETYCJA DOTYCZĄCA POZOSTAWIENIA LIDERKI CS ─ AGNIESZKI MATYŚNIAK

Szanowna Dyrekcjo Szkoły w Chmurze,

  Zostaliśmy dzisiaj poinformowani ─ jako społeczność Centrum Spotkań ─ o decyzji zwolnienia pani Agnieszki Matyśniak. Informacji udzieliła nam sama zainteresowana, przy czym ─ po zapytaniu przez uczniów ─ powiedziała, że podanym powodem usunięcia jej ze stanowiska pracy było niedbałe wykonywanie przez nią obowiązków.

  Szanujemy oczywiście decyzję dyrekcji i wszystkie jej konsekwencje, jednakże nie możemy nie wspomnieć o niesłychanym żalu, jaki dotknął każdego, który ową wiadomość usłyszał. W wielu oczach pojawiło się nie tylko zdziwienie i niezrozumienie tej decyzji, ale także ─ mówiąc wprost ─ łzy rozpaczy. Nie chodzi bowiem jedynie o zwyczajny sentyment do pani Agnieszki, lecz także o niesłychany podziw dla zadań, które do tej pory wykonała.

   Chcemy mocno zaznaczyć, że od początku pracy pani Agnieszki widzieliśmy jej niesłychane zaangażowanie, które było wyrażane w wielu działaniach. Liderka Centrum Spotkań zapraszała ludzi spoza organizacji do przeprowadzania kursów, kiedy nauczyciele SzwCh byli obłożeni m.in. obowiązkami egzaminowania i przygotowała warsztaty dla członków społeczności. Pamiętne było Spotkanie z Afryką, wykład o wulgaryzmach, czy różne pomniejsze warsztaty i aktywności, które pani Agnieszka planowała i zachęcała do ich planowania także innych. W tym wypadku na uwagę zasługuje na przykład przygotowanie puli pytań egzystencjalnych jako pretekst do rozmowy uczniów, czy odświeżanie i projektowanie tablicy z ogłoszeniami. Prawdą jest także, że w maju Centrum Spotkań nie było organizowanych żadnych aktywności, jednakże należy zaznaczyć, że wielu uczniów i nauczycieli było wtedy zaangażowanych do uczestnictwa lub organizacji matur i egzaminów ósmoklasisty. Było to tak naprawdę potrzebne zarówno nauczycielom, jak i uczniom, którzy po prostu chętnie korzystali z dostępnego wolnego czasu na spotkania towarzyskie z rówieśnikami. Zupełnie inaczej będzie w czerwcu, w którym już są zaplanowane warsztaty z wieloma z naszych nauczycieli. 

   Jeżeli pani Agnieszka wykonywała dla Chmury mało, to można to uzasadnić jeszcze jedną, bardzo prostą przyczyną ─ zajmowała się ona przede wszystkim społecznością przychodzącą do Chmury! Obowiązki organizacyjne zostały przez panią Agnieszkę odkładane w momencie, kiedy ktoś w Centrum Spotkań potrzebował pomocy i rozmowy, co, naszym zdaniem, jest jak najbardziej uzasadnione. Zestawiając bowiem wyniki pracy z potrzebami człowieka, ważniejszy jest sam człowiek. Tego nas zresztą nauczyła Chmura i właśnie wzorowa postawa liderki CS.  

 Kiedy pani Agnieszka chciała wykonać jakieś zadanie organizacyjne, projekt, rozmowę, zamykała się i planowała swoje zajęcia w wydzielonym biurze, a prosiła o pomoc nauczycieli z Centrum Spotkań, którzy w zastępstwie dyżurowali na recepcji. Należy bowiem zaznaczyć, że do jej zadań należało nie tylko organizacja wszystkich wydarzeń, lecz także pełnienie funkcji odźwiernego, osoby do towarzystwa, czy nawet psychologa! Pani Agnieszka odgrywała dla całej społeczności wiele ról naraz z zawsze charakterystycznym sobie zapałem, optymizmem i otwartością na drugiego człowieka.

  Pani Agnieszka łączy bowiem w jednej osobie nie tylko wiele funkcji, ale również wiele talentów, z najważniejszym, czyli przyjaznym i otwartym stosunkiem dla dzieci i młodzieży. Uważamy, że jest ona chmurkowym wzorem i uczy nas radości z najprostszych rzeczy, kiedy wita nas z uśmiechem już od wejścia. Wysłuchiwała naszych problemów jako uczniów i starała się je rozwiązać jeszcze zanim w placówce pojawił się psycholog. Na niej spoczywało tyle obowiązków i do niej jako pierwszej się zgłaszaliśmy nie tylko dlatego, że była dostępna w recepcji, lecz także i przede wszystkim dlatego, że mamy do niej zaufanie. Jest członkiem Centrum Spotkań tak ważnym, że jeżeli go zabraknie, społeczność nie będzie już miała swojego spoiwa. O jej zaangażowaniu w pracę Chmury mogliśmy się przekonać już na początku, kiedy przeprowadziła się z północy Polski do Warszawy tylko dlatego, że wierzyła w wartości Chmury i w to, że tutaj znajdzie się w odpowiednim miejscu. Naszym zdaniem to jest właśnie jej miejsce na świecie, a wspomniane wydarzenie i codzienne wysiłki świadczą o jej zaangażowaniu. Doceniamy je i nawet wyróżniliśmy panią Agnieszkę obrazkiem i mianem „Chmurowej Mamy”,, bowiem stworzyła tutaj atmosferę rodzinną i domową.

  W związku z powyższym uważamy, że zwolnienie pani Agnieszki Matyśniak ze stanowiska liderki Centrum Spotkań uczyni wielką szkodę całej tej społeczności, bo jest zbyt wartościowym pracownikiem, ale przede wszystkim ─ dobrym człowiekiem. Jeżeli pani Agnieszka nie spełniła jakiś wymagań lub popełniła jakiś błąd, bardzo uprzejmie prosimy o przyznanie jej drugiej szansy i pozostawienie jej w Centrum Spotkań.

   Taką petycję pragniemy przedstawić i powiedzieć, że w momencie zwolnienia pani Agnieszki Matyśniak w Centrum Spotkań zabraknie spajającego elementu. My, niżej podpisani: Uczniowie i nauczyciele SwCh


Społeczność Centrum Spotkań Szkoły w Chmurze    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Społeczność Centrum Spotkań Szkoły w Chmurze do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...