Petycja dotycząca zmiany przepisów regulujących pobyt rodzica przy hospitalizowanym dziecku w czasie pandemii do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej

My niżej podpisani zwracamy się z prośbą o zmianę przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej przepisów regulujących opiekę rodziców w czasie pandemii nad dzieckiem będącym w szpitalu z powodu choroby, w tym na oddziale OIOM. Wnosimy o przywrócenie możliwości obecności rodzica w czasie hospitalizacji na wszystkich oddziałach oraz w czasie trwania jakichkolwiek czynności medycznych również ratujących życie dziecka. Prośbę naszą motywujemy dbaniem o dobrostan psychiczny dziecka, który ma ogromne znaczenie dla zdrowia każdego pacjenta. Niedopuszczalnym jest pozbawienie dziecka kontaktu z rodzicem wskutek hospitalizacji zwłaszcza w przypadku zagrożenia życia. Nawet najlepsza opieka medyczna nie da dziecku poczucia bezpieczeństwa, jakie otrzymuje w trakcie choroby od wspierających go rodziców.  

Ponadto: cytując Rzecznika Praw Obywatelskich :

„Prawo pacjenta do obecności osoby bliskiej reguluje ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Według niej w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne innych osób odwiedziny w szpitalach mogą zostać ograniczone. Nie może to jednak stwarzać rzeczywistego zagrożenia dla więzi pacjentów i ich bliskich.

Przepisy o ochronie życia rodzinnego dotyczą każdego pacjenta, a zatem również dzieci. Brak w tym zakresie szczególnej ochrony dzieci to niewypełnienie art. 68 ust. 3 Konstytucji („Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku”).”

Zródło: (https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-rodzic-ma-prawo-byc-z-dzieckiem-w-szpitalu-i-podczas-epidemii?fbclid=IwAR0nzWDhpzPUbNR3-awhECRhR1ujwP1n4ogUV1r2hnDjDzhPNxX9x4RufTU)

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Daria Brylla do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )