Petycja i wniosek utworzenia linii autobusowej łączącej rejony Skiereszewa i ulicy Wrzesińskiej w Gnieźnie

PETYCJA w sprawie utworzenia linii autobusowej łączącej rejony Skiereszewa i ulicy Wrzesińskiej w Gnieźnie   

Niniejszym, kierujemy petycję i wniosek utworzenia linii autobusowej łączącej rejony Skiereszewa i ulicy Wrzesińskiej w Gnieźnie.   

Z uwagi na silny rozwój zachodniej części Gniezna (rejon ul. Orzeszkowej – zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna, ul. Liliowa– zabudowa wielorodzinna) istnieje realna potrzeba wsparcia komunikacją publiczną także mieszkańców tej części Gniezna. W tym rejonie od lat nie wprowadzono jakichkolwiek nowych linii autobusowych, mimo wielokrotnego wzrostu liczby mieszkańców, wielu prowadzonych już obecnie inwestycji mieszkaniowych oraz kolejnych zaplanowanych. Tymczasem wraz z ciągle podnoszącą się liczbą mieszkańców, wzrasta również zapotrzebowanie na sprawne połączenie powyższego regionu z południową częścią Gniezna, gdzie zlokalizowanych jest wiele miejsc docelowych podróży mieszkańców Skiereszewatakich jak zakłady pracy, placówki oświatowe wszelkich typów nauczania, placówki medyczne czy kulturalne. Wymienić można chociażby:

1. duże zakłady pracy takie jak Jeremias Sp. z o.o.,
2. Językowa Szkoła Podstawowa Prymus,
3. Żłobek oraz przedszkole Prymus,
4. Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Milenium,
5. Akademickie Liceum Ogólnokształcące Milenium,
6. Szkoła Podstawowa Milenium,
7. Przedszkole Mali Odkrywcy,
8. Przedszkole nr 2 „Źródełko”,
9. Niepubliczne Przedszkole „Misiowa chatka”,
10. Państwowa Wyższa Szkoła  Zawodowa w Gnieźnie,
11. Szkoła Podstawowa nr 8,
12. Szkoła Mundurowa,
13. Przychodnia Vitamed,
14. NZOZ Lekarze Rodzinni i Pediatrzy "AMBULATORIUM",
15. NSZOZ Vivax,
16. Stadion Żużlowy,

Podkreślenia wymaga, że nowa linia autobusowa umożliwiłaby sprawne i bezpieczne docieranie do szkół dzieciom oraz młodzieży, która w najmniejszym stopniu korzysta z samochodów, a jest głównym beneficjentem transportu publicznego. Podobnie, linia taka ułatwiłaby docieranie do palcówek medycznych (zwłaszcza osobom starszym).

W okolice ulicy Wrzesińskiej można dojechać z rejonu Skiereszewa w ciągu ok. 10 minut, natomiast komunikacją miejską z przesiadką na ulicy Dworcowej w ciągu ponad 40 minut. Nie jest to propozycja zachęcająca do korzystania z komunikacji zbiorowej.

Analizując różne rozwiązania, trzeba pamiętać, że alternatywą dla samochodów jest sprawna komunikacja zbiorowa, która zapewnia w miarę szybki i dojazd z możliwie małą liczbą przesiadek. Większa liczba samochodów wyjeżdżających z rejonu Skiereszewa to zarazem większy problem dla mieszkańców i użytkowników innych części Gniezna, związany nie tylko z korkami, ale także smogiem oraz hałasem.

Szanowni Państwo,uprzejmie proszę o wsparcie,Was Waszych przyjaciół sąsiadów rodzinę mieszkańców zainteresowanych jak i tych,którzy chcą Nas wesprzeć. Do wspólne dobro,dla mieszkańców,zdrowia ekologii i rozwoju miasta. 
dziekuje za każdy głos wsparcia.

 


Paulina Marciniak    Skontaktuj się z autorem petycji