PETYCJA IZBY GOSPODARCZEJ TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH DO PREMIERA I MINISTRA ZDROWIA

   Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze Zdrowia, 

 Występujemy do Pana Premiera oraz do Pana Ministra Zdrowia z tą petycją w imieniu środowiska Techników Dentystycznych. Jako IZBA GOSPODARCZA TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH.

Technicy Dentystyczni pośród innych grup zawodowych w obecnej sytuacji są również tą, która praktycznie straciła możliwości zarobkowe.

Pozwolę sobie w dwóch słowach nakreślić czym zajmuje się technik dentystyczny, ponieważ często niezbyt powszechni znana jest specyfika naszego zawodu i to, jaką rolę pełnimy w zespole pacjent – lekarz- higienistka- technik. Jak widać na pierwszy rzut oka znajdujemy się na końcu łańcucha, a jednocześnie jesteśmy wytwórcami końcowymi prac protetycznych. Technik dentystyczny wykonuje uzupełnienie protetyczne                                  dla pacjenta NA ZLECENIE LEKARZA STOMATOLOGA I ZGODNIE Z JEGO ZALECENIAMI.Lekarz protetyk nie wykonuje żadnego uzupełnienia protetycznego sam.

Technik dentystyczny zaś jest jednym z bardzo nielicznych zawodów branży medycznej,  który nie ma bezpośredniego kontaktu z pacjentem ( czyli finalnym odbiorcą naszego wyrobu medycznego). Jesteśmy przedstawicielami grupy zawodowej w liczbie ok. 10 000.

W zaistniałej sytuacji pozwolę sobie zacytować tekst pojawiający się na stronach                   wszystkich stowarzyszeń stomatologicznych :

 „W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego i dynamiką rozprzestrzeniania się zakażenia COVID-19 – niemal wszystkie gabinety stomatologiczne w Polsce podjęły decyzję o zawieszeniu planowych przyjęć pacjentów w tym okresie. Jest to związane ze szczególnym narażeniem rozprzestrzeniania się zakażenia COVID-19 przenoszonego drogą kropelkową, co charakteryzuje zabiegi stomatologiczne,  czyniąc lekarzy dentystów grupą zawodową najbardziej narażoną na zakażenie, zwiększając ryzyko transmisji na pacjentów. Ponadto odczuwamy, jako grupa zawodowa, przewidywany deficyt  w zaopatrzeniu w środki ochrony osobistej, chroniącej lekarzy i pacjentów. Jednocześnie udzielamy pomocy stomatologicznej w przypadkach pilnych u pacjentów z negatywnym wywiadem w kierunku zakażenia COVID -19  i bezobjawowych,  lecz potencjalnie zakaźnych.”    

Technicy dentystyczni również będą w gotowości, by pomagać w sytuacjach krytycznych i nie pozostawiać pacjentów bez pomocy ( np. przy złamaniu , uszkodzeniu lub nagłej utracie zęba, kiedy lekarz zleci wykonanie naprawy bądź wykonanie uzupełnienia natychmiastowego lub czasowego) 

Jednak na dzień dzisiejszy w związku z zamknięciem wszystkich ( lub prawie wszystkich) gabinetów stomatologicznych pozostaliśmy bez zleceń – a to oznacza, że bez pracy i bez źródła dochodów. Dotyczy to również placówek, większych i mniejszych, które wykonują prace na NFZ. 

Nadmienię, że w dzisiejszej dobie – nie mam tu nadzwyczajnej sytuacji związanej z pandemią tylko zwyczajną teraźniejszość – ogromna część pracowni protetycznych, zwanych też laboratoriami protetycznymi wykonuje prace w najnowszych technologiach, zakupionych za setki tysięcy złotych, gdzie leasingi niosą za sobą koszty na poziomie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. W wielu wypadkach zatrudniamy pracowników, wynajmujemy lokale na prowadzenie działalności gospodarczej. Wielu techników pozostaje również na tzw. samozatrudnieniu.

Pierwsze zalecenia dla gabinetów stomatologicznych to zamknięcie ich na 14 dni, ale wiemy, że szczyt zachorowań nastąpi za 2-3 tygodnie, a okres sytuacji wyjątkowej może potrwać dużo, dużo dłużej. Wobec takiego stanu rzeczy nie jesteśmy w stanie poradzić sobie finansowo na przestrzeni tak długiego okresu.  

Dlatego też, w przedmiotowym dokumencie wnosimy o pilne podjęcie działań prawnych gospodarczych na rzecz ograniczenia szkód wywołanych epidemią koronawirusa, szerzącym się zakażeniem COVID-19 dla osób podmiotów prowadzących działalność gospodarczą a także osób zatrudnionych w branży technik dentystycznych.

 Oto postulaty oraz ewentualne propozycje rozwiązań, jakie przedstawiamy do rozważenia i jak najszybszego wprowadzenia w życie: 

1.     ZUS – umorzenie lub zwolnienie całkowite lub częściowe okresowo konieczności obowiązku zapłaty składek na ZUS w okresie od marca 2020 na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego i ograniczeń z tym związanych  za osoby zatrudnione w tym sektorze oraz za samych prowadzących działalności gospodarcze.

2.     Przesunięcie spłat ( zamrożenie na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego) rat kredytów i leasingów związanych z prowadzeniem pracowni protetycznych

3.     Uruchomienie łatwo dostępnych NISKOOPROCENTOWANYCH kredytów/pożyczek, które pozwolą powrócić do stanu sprzed epidemii po ustaniu stanu zagrożenia .

4.     Zapewnienie dopłat lub ustalenie zasiłków na utrzymanie zatrudnienia pracowników w sytuacji, kiedy praktycznie pracownie protetyczne  nie funkcjonują i nie można prowadzić działalności gospodarczej w związku z panującym od marca 2020 zagrożeniem epidemiologicznym.

5.     Wstrzymanie lub przesunięcie podatków za ostatni miesiąc funkcjonowania oraz ewentualnych podatków za kolejne miesiące podczas trwającego zagrożenia koronawirusem 

6.     Udzielnie pomocy w opłacaniu czynszów dla prowadzących działalności gospodarcze.  

Pozostajemy otwarci na przedyskutowanie i modyfikację sugerowanych powyżej rozwiązań, zależy nam na jak najszybszym podjęciu działań mających na celu pomoc technikom dentystycznym w tej trudnej sytuacji. 

Z poważaniem,

ZARZĄD IZBY GOSPODARCZEJ TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH 

IGTD jest w trakcie uzgadniania z leasingodawcami, będziemy na bieżąco informowac o postępach rozmów .

 


IGTD - Izba Gospodarcza Techników Dentystycznych facebook, www    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że IGTD - Izba Gospodarcza Techników Dentystycznych facebook, www będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...