Petycja mieszkańcow miasta i gminy Dzierzgoń w sprawie narodowego programu szczepień

DO BURMISTRZA PANI JOLANTY SZEWCZUN ORAZ RADY MIASTA I GMINY DZIERZGOŃ  

     

                                              PETYCJA  

  Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających nam prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym wzywam Radę Gminy Dzierzgoń do rozpatrzenia poniższej petycji i pilnego przyjęcia uchwały o treści poniższej.

Rząd RP planuje ogólnopolską akcję szczepień eksperymentalnymi preparatami wyprodukowanymi przez sześć różnych firm. Preparaty te zostały stworzone w nieprawdopodobnie szybkim czasie, jak na tego typu medykamenty.

Ich bezpieczeństwo nie zostało przebadane zgodnie z dotychczas obowiązującymi standardami , a jak podaje na ulotce jeden z producentów– koncern Pfizer, cykl badań szczepionki zakończy się w roku 2023. W związku z powyższym, „narodowy program szczepień” ma wszelkie cechy eksperymentu medycznego.

Zgodnie z 39 Art. Konstytucji RP nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

” Problem polega na tym, że Rząd RP nie informuje Polaków, że biorą udział w eksperymencie naukowym , co oznacza, że Polacy są wprowadzani w błąd, a przecież skutki zaszczepienia kilkudziesięciu milionów obywateli RP nieprzebadanymi eksperymentalnymi preparatami mogą być bardzo groźne i nieprzewidywalne w dłuższej perspektywie czasowej.

Dodatkowo presja wywierana na obywateli poprzez media, by wzięli oni udział w programie szczepień i sugestie, iż obywatele zaszczepieni będą mieli przywileje, jakim nie będą mogli się cieszyć ci niezaszczepieni, narusza Art. 32 Konstytucji, który mówi, że „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny” W związku z powyższym wzywam Rade Gminy Dzierzgoń, by podjęła uchwałę, biorącą w obronę mieszkańców gminy, którzy wobec powyższych faktów narażeni są na poważne niebezpieczeństwo, i utratę przysługujących im praw.                    

Uzasadnienie:

Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Dzierzgoń z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Działania rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców gminy Dzierzgoń. Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy gminy Dzierzgoń, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych, oraz dopilnował, by szczepionki przeszły wszelkie wymagane dotychczas badania sprawdzające ich bezpieczeństwo. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.  


Łukasz Tomaszewski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Łukasz Tomaszewski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...