PETYCJA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE PRZEBUDOWY WĘZŁA ŻNIWNA I NOWOSZEROKA

Budowana droga dwupasmowa, dwukierunkowa do ulicy Sosabowskiego do ronda Romera wraz ze ścieżką rowerową i chodnikami. Zakłada ciągłość drogi dwupasmowej, dwukierunkowej od Krzywoustego do Wojska Polskiego/Głębokiego. Według urzędników UM Szczecin ma poprawić komunikację w rejonie ul. Szerokiej, Bezrzecza i Osiedla Zawadzkiego.

petycja_rys1.png

Rysunek: 1. Wizualizacja węzła ul. Żniwnej z ul. Nowoszeroką w wersji 3D
źródło:https://wszczecinie.pl/aktualnosci,ogloszono_przetarg_na_budowe_nowej_ulicy_z_torowiskiem_tramwajowym_polaczy_dwie_szerokie_arterie_wizualizacje,id-41236.html


Analiza organizacji ruch na węźle Nowoszeroką z ul. Żniwną wskazuje na bardzo duże prawdopodobieństwo tworzenia się korków na wyjeździe z ulicy Żniwnej.

Zaprojektowany tylko jeden pas ruch dla pojazdów jadących zarówno w kierunku centrum miasta jak i w stronę ul. Szafra jest niewystarczający. Jest to jedyny możliwy wyjazd dla skręcających w lewo, w kierunku ul. Żołnierskiej i Szafera w naszej części. Jak przypuszczamy długość cyklu zielonego światła dla pojazdów włączających się do ruchu z naszego rejonu będzie ograniczony do minimum aby nie zakłócać ruchu pojazdów głównymi ciągami. Mając na uwadze dalszą rozbudowę naszego kwartału oraz już istniejących osiedli (domy jednorodzinne wiololokalowe) jako przykład „Tarasy Krzekowo” oraz osiedli wzdłuż ul. Wroniej, założyć trzeba, że połowa aut pojedzie do węzła na Żniwnej, a połowa do ul. Modrej.

20m łącznik ul. Żniwnej ogranicza ilość pojazdów oczekujących na możliwość włączenia się do ruchu do 4, reszta blokuje rondko przy młynie i dalej ul. Żniwną w kierunku do ul. Żyznej.

W godzinach porannego szczytu komunikacyjnego pomiędzy 6:30 – 8:00 spowoduje duże utrudnienia w ruchu pojazdów na tym węźle.

 

petycja_rys2.png

Rysunek. 2. Plan organizacji ruchu ul. Żniwna z ul. Nowoszeroką

 

Odnosząc się do powyższego zwracamy się z wnioskiem o zmianę projektu umożliwiającą przebudowę na etapie wykonania przedmiotowego węzła w taki sposób aby powstał dodatkowy pas ruchu do bezkolizyjnego skrętu w prawo.

Poniżej przedstawiamy zapytanie o możliwość dokonania zmian :

petycja_rys3.png

Rysunek: 3. Propozycja mieszkańców

Propozycje polegająca na przeprojektowaniu zjazdu z ulicy Nowoszerokiej w ulicę Żniwną
(zmiana zaznaczona kolorem), spowoduje uzyskanie części potrzebnego terenu do wykonania dodatkowego pasa ruchu dla skręcających w prawo z ulicy Nowoszerokiej w ul. Żniwną. Brakującą część potrzebnego terenu uzyskamy przeprojektowując prawą stronę wyjazd z ulicy Żniwnej. Utworzenie dodatkowego równoległego krótszego pasa umożlwiającego bezkolizyjne włączanie się do ruchu dla pojazdów jadących w prawo (centrum).


Stowarzyszenie Wojskiego, Rada Osiedla Krzekowo-Bezrzecze    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Wojskiego, Rada Osiedla Krzekowo-Bezrzecze do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...