PETYCJA MIESZKAŃCÓW WILKOWYI SPRZECIWIAJĄCYCH SIĘ BUDOWIE LINII NR 85 KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI: POZNAŃ – SIERADZ.

DO: 

 

Pełnomocnika Rządu ds. CPK

Burmistrza Gminy Jarocin

Starosty Powiatowego w Jarocinie

My, mieszkańcy Wilkowyi i okolic wyrażamy swój JEDNOZNACZNY i KATEGORYCZNY sprzeciw w związku z budową linii kolei dużych prędkości nr 85 Poznań – Sieradz, a zwłaszcza wariantów nr 1,2,3 czyli przebiegu tych linii, które prowadzą przez naszą wieś. Realizacja zadania wiąże się z utratą przez nas domów, gruntów, nieruchomości, gospodarstw rolnych , miejsc prowadzenia działalności gospodarczych – często dorobku życia kilku pokoleń, miejsca spokoju, odpoczynku i pracy. Niepokojącą kwestią dla mieszkańców są planowane zmiany w przepisach dotyczących wypłat odszkodowań, które nie pozwolą ludziom na odbudowę utraconego majątku jak również fakt, że zostanie obniżona wartość terenów znajdujących się na terenie Sołectwa. Obawiamy się też o nasze zdrowie. Już cześć mieszkańców, zwłaszcza starszych, dotyka stres, nieprzespane noce w związku z troską o swój dobytek oraz przyszłość swoją , swoich dzieci i wnuków. Wszystkie warianty kolei dużych prędkości ingerują w naszą Małą Ojczyznę  jak skalpel, odcinając  nas od naszych pół i łąk. Niszcząc a w najlepszym przypadku totalnie  zaburzając  ekosystem, który stanowi integralną część naszego codziennego bytu. W czasach galopującej inflacji, kryzysów wywołanych wojną oraz rabunkową gospodarką leśną i wodną a także w czasie nadchodzącej zapaści gospodarczej rząd dokłada nam obywatelom kolejnych zmartwień związanych z dążeniem do budowy zupełnie niepotrzebnych „szprych” wiodących do lotniska, które na chwilę obecną jest tylko łąką. Czy inwestycja ta ma się zakończyć tak jak budowa sławnego przekopu ? który naruszył ekosystem, wygenerował potężne koszty a de facto stał się torem dla jachtów i kajaków ? Z wymienionych wyżej powodów, uważamy całą inwestycję za chybioną i wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec prowadzenia którejkolwiek z planowanych tras przez naszą wieś ! Jeżeli jednak dobrze opłacani przedstawiciele CPK będą dążyli do prowadzenie jednej z tzw. „szprych” przez naszą i sąsiadujące wsie.  Żądamy aby taki plan został wypracowany nie na pojedynczym spotkaniu, które zapewne zostaje zorganizowane proforma i nie ma nic wspólnego z konsultacjami społecznymi  ale na tylu ile będzie potrzeba przy udziale władz gminy, powiatu, przedstawicieli lokalnych społeczności i organizacji. Dopiero taka forma  konsultacji pozwoli nam poczuć się w pełni obywatelami demokratycznego państwa prawa. W którym nie narzuca się odgórnych często bezsensownych decyzji podjętych setki kilometrów od nas, za biurka przez osoby, które nie mają absolutnie żadnego pojęcia o lokalnych uwarunkowaniach.

 

 


Lokalna Grupa Działania. (Wilkowyja)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Lokalna Grupa Działania. (Wilkowyja) do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...