PETYCJA MIESZKAŃCÓW WILKOWYI SPRZECIWIAJĄCYCH SIĘ BUDOWIE LINII NR 85 KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI: POZNAŃ – SIERADZ.

DO: 

 

Pełnomocnika Rządu ds. CPK

Burmistrza Gminy Jarocin

Starosty Powiatowego w Jarocinie

My, mieszkańcy Wilkowyi i okolic wyrażamy swój JEDNOZNACZNY i KATEGORYCZNY sprzeciw w związku z budową linii kolei dużych prędkości nr 85 Poznań – Sieradz, a zwłaszcza wariantów nr 1,2,3 czyli przebiegu tych linii, które prowadzą przez naszą wieś. Realizacja zadania wiąże się z utratą przez nas domów, gruntów, nieruchomości, gospodarstw rolnych , miejsc prowadzenia działalności gospodarczych – często dorobku życia kilku pokoleń, miejsca spokoju, odpoczynku i pracy. Niepokojącą kwestią dla mieszkańców są planowane zmiany w przepisach dotyczących wypłat odszkodowań, które nie pozwolą ludziom na odbudowę utraconego majątku jak również fakt, że zostanie obniżona wartość terenów znajdujących się na terenie Sołectwa. Obawiamy się też o nasze zdrowie. Już cześć mieszkańców, zwłaszcza starszych, dotyka stres, nieprzespane noce w związku z troską o swój dobytek oraz przyszłość swoją , swoich dzieci i wnuków. Wszystkie warianty kolei dużych prędkości ingerują w naszą Małą Ojczyznę  jak skalpel, odcinając  nas od naszych pół i łąk. Niszcząc a w najlepszym przypadku totalnie  zaburzając  ekosystem, który stanowi integralną część naszego codziennego bytu. W czasach galopującej inflacji, kryzysów wywołanych wojną oraz rabunkową gospodarką leśną i wodną a także w czasie nadchodzącej zapaści gospodarczej rząd dokłada nam obywatelom kolejnych zmartwień związanych z dążeniem do budowy zupełnie niepotrzebnych „szprych” wiodących do lotniska, które na chwilę obecną jest tylko łąką. Czy inwestycja ta ma się zakończyć tak jak budowa sławnego przekopu ? który naruszył ekosystem, wygenerował potężne koszty a de facto stał się torem dla jachtów i kajaków ? Z wymienionych wyżej powodów, uważamy całą inwestycję za chybioną i wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec prowadzenia którejkolwiek z planowanych tras przez naszą wieś ! Jeżeli jednak dobrze opłacani przedstawiciele CPK będą dążyli do prowadzenie jednej z tzw. „szprych” przez naszą i sąsiadujące wsie.  Żądamy aby taki plan został wypracowany nie na pojedynczym spotkaniu, które zapewne zostaje zorganizowane proforma i nie ma nic wspólnego z konsultacjami społecznymi  ale na tylu ile będzie potrzeba przy udziale władz gminy, powiatu, przedstawicieli lokalnych społeczności i organizacji. Dopiero taka forma  konsultacji pozwoli nam poczuć się w pełni obywatelami demokratycznego państwa prawa. W którym nie narzuca się odgórnych często bezsensownych decyzji podjętych setki kilometrów od nas, za biurka przez osoby, które nie mają absolutnie żadnego pojęcia o lokalnych uwarunkowaniach.

 

 


Lokalna Grupa Działania. (Wilkowyja)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Lokalna Grupa Działania. (Wilkowyja) do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...