Petycja mieszkańców wsi Nieznanowice w sprawie budowy chodnika wzdłuż DW 967 oraz przy drodze powiatowej Nieznanowice-Wieniec

Mieszkańcy wsi Nieznanowice w Gminie Gdów domagają się  budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 967 i połączenia wszystkich wsi przy DW967 chodnikiem oraz dokończenia chodnika przy drodze powiatowej Nieznanowice-Wieniec.

Sołectwo Nieznanowice jest pominięte przez Gminę Gdów oraz Powiat i Województwo w kwestii budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 967,  która na przedmiotowym odcinku ma z roku na rok coraz bardziej wzmożony ruch samochodów osobowych i ciężarowych.  Przemieszczanie się pieszo poboczem wzdłuż DW 967 przebiegającej przez miejscowość Nieznanowice, a także Niewiarów, Pierzchów i inne wsie  stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.
Brak chodnika, brak bezpiecznego poruszania się poboczem wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi jest rażącym zaniedbaniem ze strony Gminy Gdów oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Według zestawienia Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji –SEWIK- od roku 2007r. do 2021r. w miejscowości Nieznanowice miały miejsce 53 zdarzenia drogowe, w wyniku czego: zginęły 3 osoby, ciężko ranne zostały 3 osoby, lekko rannych zostało 17 osób.
Przedmiotowy problem był wielokrotnie podnoszony podczas zebrań sołeckich w miejscowości Nieznanowice. Do chwili obecnej gmina Gdów nie wdrożyła żadnych profesjonalnych działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, a zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Wnoszę również o dokończenia chodnika przy drodze powiatowej Nieznanowice-Wieniec.

Proszę o wdrożenie stosownych czynności mających na celu rozpoczęcie budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr. 967 na odcinku przebiegającym przez miejscowość Nieznanowice.

Zgadzasz się? Podpisz!
318383301_845928986614515_3725328379222267527_n1.jpg


Jarosław Turakiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Jarosław Turakiewicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...