Petycja mieszkańców wyrażająca sprzeciw społeczny przeciw planowanej inwestycji przy ulicy Pątnowskiej w Legnicy

PETYCJA MIESZKAŃCÓW Pątnowa Legnickiego i okolic  

     W związku z planowaną inwestycją, która spowoduje znaczne zagrożenie dla mieszkańców wsi Pątnów Legnicki i okolic, wyrażamy sprzeciw na „Budowę hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowaną do realizacji w Legnicy przy ul. Pątnowskiej”.      

     Działając na podstawie art 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku - My, niżej podpisani mieszkańcy domagamy się całkowitego wstrzymania planowanego przedsięwzięcia i jednocześnie wnosimy o wydanie decyzji odmownej określającej warunki zabudowy dla planowanej inwestycji.  Mając na uwadze zasadę współżycia społecznego jako mieszkańcy Pątnowa Legnickiego i okolic wnosimy o umożliwienie nam zabrania głosu w przedmiotowej sprawie.

Planowana inwestycja będzie miała negatywny wpływ na warunki zamieszkiwania i będzie stwarzała  zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, w tym między innymi:  

  •       składowisko opon pomimo że będzie zabezpieczone (zagrożenie pożarowe, skażenie środowiska, które już zaistniało w 2018), 
  •      składowisko sadzy (zagrożenie pożarowe, skażenie środowiska, pył w okolicy, czarne pola, dachy ogrody), 
  •        składowiska olejów, magazynowanie gazu (groźba wybuchu, zagrożenie życia i zdrowia), 
  •        hałas z przejeżdżających samochodów ciężarowych, z pracy zakładu, ·       zniszczone drogi, zakurzone okolice

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pątnów Legnicki, z siedzibą WOK Pątnów Legnicki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pątnów Legnicki, z siedzibą WOK Pątnów Legnicki do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...