Petycja mieszkańców wyrażająca sprzeciw społeczny przeciw planowanej inwestycji przy ulicy Pątnowskiej w Legnicy

PETYCJA MIESZKAŃCÓW Pątnowa Legnickiego i okolic  

     W związku z planowaną inwestycją, która spowoduje znaczne zagrożenie dla mieszkańców wsi Pątnów Legnicki i okolic, wyrażamy sprzeciw na „Budowę hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowaną do realizacji w Legnicy przy ul. Pątnowskiej”.      

     Działając na podstawie art 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku - My, niżej podpisani mieszkańcy domagamy się całkowitego wstrzymania planowanego przedsięwzięcia i jednocześnie wnosimy o wydanie decyzji odmownej określającej warunki zabudowy dla planowanej inwestycji.  Mając na uwadze zasadę współżycia społecznego jako mieszkańcy Pątnowa Legnickiego i okolic wnosimy o umożliwienie nam zabrania głosu w przedmiotowej sprawie.

Planowana inwestycja będzie miała negatywny wpływ na warunki zamieszkiwania i będzie stwarzała  zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, w tym między innymi:  

  •       składowisko opon pomimo że będzie zabezpieczone (zagrożenie pożarowe, skażenie środowiska, które już zaistniało w 2018), 
  •      składowisko sadzy (zagrożenie pożarowe, skażenie środowiska, pył w okolicy, czarne pola, dachy ogrody), 
  •        składowiska olejów, magazynowanie gazu (groźba wybuchu, zagrożenie życia i zdrowia), 
  •        hałas z przejeżdżających samochodów ciężarowych, z pracy zakładu, ·       zniszczone drogi, zakurzone okolice

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pątnów Legnicki, z siedzibą WOK Pątnów Legnicki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pątnów Legnicki, z siedzibą WOK Pątnów Legnicki będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...