Petycja o jak najszybsze wprowadzenie odcinków "no kill" na wymienionych dorzeczach rzeki Odry na terenie okręgu PZW ZIelona góra

Z uwagi na zaistniałą sytuację na rzece Odrze, jako nieformalna grupa osób działających na rzecz przywrócenia życia w rzece, zwracamy się z prośbą o czasowe wprowadzenie systemu "No kill" (zakazu zabierania złowionych ryb) na wymienionych dorzeczach rzeki Odry na poniższych odcinkach:

-Rzeka Obrzyca od ujścia do rzeki Odry do Jazu przepompowni Sadowo,
-Kanał Nietkowicki od ujścia do rzeki Odry do mostu w miejscowości Bródki-Nietkowice,
-Rzeka Bóbr od ujścia do rzeki Odry do zapory na zbiorniku "Raduszec stary",
-Rzeka Pliszka od ujścia do rzeki Odry do mostu Urad Rzepin.

Mając na uwadze chęć jak najszybszej odbudowy ekosystemu i biologicznej równowagi rzeki Odry prosimy o niezwłoczne rozpatrzenie naszej prośby.

Rozwiązanie tego typu przyczyni się do zachowania części ocalałych osobników dzikich ,którym instynktownie udało się schronić w naturalnych dopływach nie skalanych niezidentyfikowaną trucizną. Działanie to przyczyni się do szybszej odbudowy ich naturalnych populacji.

Z poważaniem podpisani poniżej:


Bartłomiej Usakowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Bartłomiej Usakowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...