Petycja o niedopuszczenie do wycinki zabytkowego klonu srebrzystego na ulicy Królowej Aldony na Saskiej Kępie w celu utworzenia zjazdu i miejsca parkingowego na prywatnej posesji.

77A77C91-FDF0-4C3B-A21D-68A449622A8C.jpegSzanowny Pan Burmistrz
Tomasz KUCHARSKI

Szanowny Pan
Prof. dr. hab Jakub LEWICKI
Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow

Szanowni Radni Dzielnicy Praga Południe


Szanowni Państwo,


Saska Kępa to obszar unikalny architektonicznie, w którego krajobraz na stałe wpisane są drzewa. Na ulicy Królowej Aldony znajduje się zabytkowy, 80-letni klon srebrzysty, ostatni już z przedwojennych drzew rosnących na tej ulicy. Drzewo na wysokości 130 cm ma obwód pnia 262 cm, i pomimo słusznego wieku jest jedynym drzewem na całej ulicy o tak doskonałym zdrowiu i malowniczym, pięknym, liściastym wizerunku. Załączona ekspertyza dendrologiczna potwierdza, że klon jest w okazałej kondycji witalnej i nie stanowi żadnego zagrożenia dla mieszkańców. Poza funkcją ozdobną jest też siedliskiem ptaków, w tym gatunków chronionych, jak szpak.


Niestety, współwłaściciel pobliskiej posesji przy ulicy Królowej Aldony uzyskał decyzję o lokalizacji indywidualnego zjazdu z ulicy Królowej Aldony celem zbudowania kolejnego wjazdu na tą działkę i nowego miejsca parkingowego na terenie działki. Z tego względu wnioskuje on o wycięcie zabytkowego klonu, który koliduje z lokalizacją zjazdu.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się do Państwa z petycją w obronie zabytkowego drzewa i niedopuszczenie do jego wycinki. Nie jest w interesie publicznym usunięcie tak pięknego drzewa, stanowiącego zabytkowy element krajobrazu. Przecież nikt nie pomyślałby o wyburzeniu zabytkowego budynku, żeby umożliwić parkowanie prywatnego samochodu. Dlaczego zatem możliwe jest niszczenie zabytków przyrody, ważnych dla całej dzielnicy, w imię indywidualnego interesu jednego właściciela samochodu?

Dlatego my, niżej podpisani, zwracamy się z apelem o NIEWYDAWANIE ZGODY NA WYCINKĘ ZABYTKOWEGO KLONU, oraz w dalszej kolejności o uznanie go za pomnik przyrody i objęcie go ochroną konserwatorską.


Z poważaniem,

Załączniki: Fotografia Klon Wiosna

Klon_wiosna1.jpg

Fotografia szpaka wijącego gniazdo w koronie drzewa

Szpak_Wijacego_gniazdo_w_koronie_drzewa.jpg

Królujący Klon Zimą

Krolujacy_Klon_Zima.JPG

Fotografia klonu – jak koliduje z lokalizacją zjazdu

Klon_Koliduje_z_lokalizajce_zjazdu_cln.jpg

Ekspertyza dendrologiczna Centrum Chirurgii Drzew Zbigniew Chachulski

Skr_Wypis_Ekspertyzy_str_41.JPG

Odwierty_Ekspertyza_Dendrologiczna.JPG

Konkluzje_Ekspertyzy_Dendrologicznej.JPG

 


Barbara Olejniczak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Barbara Olejniczak do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...