Petycja o niedopuszczenie do wycinki zabytkowego klonu srebrzystego na ulicy Królowej Aldony na Saskiej Kępie w celu utworzenia zjazdu i miejsca parkingowego na prywatnej posesji.

77A77C91-FDF0-4C3B-A21D-68A449622A8C.jpegSzanowny Pan Burmistrz
Tomasz KUCHARSKI

Szanowny Pan
Prof. dr. hab Jakub LEWICKI
Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow

Szanowni Radni Dzielnicy Praga Południe


Szanowni Państwo,


Saska Kępa to obszar unikalny architektonicznie, w którego krajobraz na stałe wpisane są drzewa. Na ulicy Królowej Aldony znajduje się zabytkowy, 80-letni klon srebrzysty, ostatni już z przedwojennych drzew rosnących na tej ulicy. Drzewo na wysokości 130 cm ma obwód pnia 262 cm, i pomimo słusznego wieku jest jedynym drzewem na całej ulicy o tak doskonałym zdrowiu i malowniczym, pięknym, liściastym wizerunku. Załączona ekspertyza dendrologiczna potwierdza, że klon jest w okazałej kondycji witalnej i nie stanowi żadnego zagrożenia dla mieszkańców. Poza funkcją ozdobną jest też siedliskiem ptaków, w tym gatunków chronionych, jak szpak.


Niestety, współwłaściciel pobliskiej posesji przy ulicy Królowej Aldony uzyskał decyzję o lokalizacji indywidualnego zjazdu z ulicy Królowej Aldony celem zbudowania kolejnego wjazdu na tą działkę i nowego miejsca parkingowego na terenie działki. Z tego względu wnioskuje on o wycięcie zabytkowego klonu, który koliduje z lokalizacją zjazdu.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się do Państwa z petycją w obronie zabytkowego drzewa i niedopuszczenie do jego wycinki. Nie jest w interesie publicznym usunięcie tak pięknego drzewa, stanowiącego zabytkowy element krajobrazu. Przecież nikt nie pomyślałby o wyburzeniu zabytkowego budynku, żeby umożliwić parkowanie prywatnego samochodu. Dlaczego zatem możliwe jest niszczenie zabytków przyrody, ważnych dla całej dzielnicy, w imię indywidualnego interesu jednego właściciela samochodu?

Dlatego my, niżej podpisani, zwracamy się z apelem o NIEWYDAWANIE ZGODY NA WYCINKĘ ZABYTKOWEGO KLONU, oraz w dalszej kolejności o uznanie go za pomnik przyrody i objęcie go ochroną konserwatorską.


Z poważaniem,

Załączniki: Fotografia Klon Wiosna

Klon_wiosna1.jpg

Fotografia szpaka wijącego gniazdo w koronie drzewa

Szpak_Wijacego_gniazdo_w_koronie_drzewa.jpg

Królujący Klon Zimą

Krolujacy_Klon_Zima.JPG

Fotografia klonu – jak koliduje z lokalizacją zjazdu

Klon_Koliduje_z_lokalizajce_zjazdu_cln.jpg

Ekspertyza dendrologiczna Centrum Chirurgii Drzew Zbigniew Chachulski

Skr_Wypis_Ekspertyzy_str_41.JPG

Odwierty_Ekspertyza_Dendrologiczna.JPG

Konkluzje_Ekspertyzy_Dendrologicznej.JPG

 


Barbara Olejniczak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Barbara Olejniczak będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...