Petycja o ochronę nieletnich przed pornografią, do Ministra Cyfryzacji

Szanowny Panie Ministrze,

Zgodnie z raportem NASK 2016, 95% kontaktu z internetem u osób małoletnich dokonuje się za pomocą telefonów komórkowych, a zaledwie 20% rodziców stosuje jakiekolwiek programy ochrony rodzicielskiej (i to z reguły na komputerach stacjonarnych, nie smartfonach). 

Badania zarówno Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (2015) jak Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (2017) pokazują, że ponad połowa polskich nastolatków ma regularny kontakt z pornografią. 

Badania naukowe w tej chwilki jednoznacznie udowadniają destrukcyjny wpływ pornografii na dzieci i młodzież (patrz www.sos.pytam.edu.pl).

Jednocześnie mimo teoretycznego penalizowania prezentowania treści pornograficznych osobom poniżej 15 r.ż. nie istnieją żadne realne ograniczenia dostępu osób małoletnich do treści pornograficznych w internecie (nie weryfikowana w żaden sposób deklaracja „mam 18 lat” na niektórych z portali pornograficznych nie może być uznana za realne zabezpieczenie).

Dlatego apelujemy o wprowadzenie ochrony nieletnich na podobieństwo rozwiązania funkcjonującego w Wielkiej Brytanii. Operatorzy telefoniczni zobowiązani byliby do traktowania każdego nowego nabywcy usług dostępu do internetu jako osoby nieletniej.

Aby uzyskać dostęp do usług związanych z pornografią, abonent musiałby udowodnić ukończenie 18 roku życia w sposób nie budzący wątpliwości.


Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook