Petycja o ochronę nieletnich przed pornografią, do Ministra Cyfryzacji

Szanowny Panie Ministrze,

Zgodnie z raportem NASK 2016, 95% kontaktu z internetem u osób małoletnich dokonuje się za pomocą telefonów komórkowych, a zaledwie 20% rodziców stosuje jakiekolwiek programy ochrony rodzicielskiej (i to z reguły na komputerach stacjonarnych, nie smartfonach). 

Badania zarówno Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (2015) jak Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (2017) pokazują, że ponad połowa polskich nastolatków ma regularny kontakt z pornografią. 

Badania naukowe w tej chwilki jednoznacznie udowadniają destrukcyjny wpływ pornografii na dzieci i młodzież (patrz www.sos.pytam.edu.pl).

Jednocześnie mimo teoretycznego penalizowania prezentowania treści pornograficznych osobom poniżej 15 r.ż. nie istnieją żadne realne ograniczenia dostępu osób małoletnich do treści pornograficznych w internecie (nie weryfikowana w żaden sposób deklaracja „mam 18 lat” na niektórych z portali pornograficznych nie może być uznana za realne zabezpieczenie).

Dlatego apelujemy o wprowadzenie ochrony nieletnich na podobieństwo rozwiązania funkcjonującego w Wielkiej Brytanii. Operatorzy telefoniczni zobowiązani byliby do traktowania każdego nowego nabywcy usług dostępu do internetu jako osoby nieletniej.

Aby uzyskać dostęp do usług związanych z pornografią, abonent musiałby udowodnić ukończenie 18 roku życia w sposób nie budzący wątpliwości.


Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook