Petycja o odwołanie osób pełniących funkcję Biura Prasowego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Szanowny Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów kol. Rafale Jankowski! My, funkcjonariusze zrzeszeni w Związku Zawodowym NSZZ Policjantów oraz inicjatorzy grupy "Blue Progress" w pełni popieramy nw. wniosek kol. Łukasza Samp i składamy petycję popierającą ten wniosek. 

 

Łukasz Samp
KMP Gdańsk
członek NSZZ Policjantów

 

kol. Przewodniczący
Zarządu Głównego
NSZZ Policjantów
Rafał Jankowski

kol. Przewodniczący
Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ Policjantów
Województwa Pomorskiego
Józef Partyka

do wiadomości wszyscy
v-ce przewodniczący
Zarządu Głównego

Wniosek w sprawie podjęcia czynności


Ja, niżej podpisany członek Związku Zawodowego NSZZ Policjantów składam na ręce Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa Pomorskiego wniosek formalny celem przedstawienia, odczytania oraz złożenia go w moim imieniu w trakcie najbliższego zebrania Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Wniosek dotyczy odwołania ze stanowiska osób pełniących obecnie funkcję Zespołu Prasowego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Poniżej przedstawię kilka argumentów, które przemawiają za koniecznością złożenia przedmiotowego wniosku.
Pierwszym argumentem, jest prowadzenie konta o nazwie Zarząd Główny NSZZP, na portalu społecznościowym Facebook. Osoba odpowiedzialna za tę stronę w niewybredny sposób komentowała wpisy użytkowników. Wielokrotnie stosowała wobec nich słowa, które można uznać za prześmiewcze, obraźliwe, poniżające.


Kultura Biura Prasowego wymaga zdecydowanie wyższej powściągliwości w formułowaniu odpowiedzi, nawet w przypadku nieprzychylnych opinii dotyczących Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Do pisma zostały dołączone przykładowe komentarze osoby wypowiadającej się jako Zarząd Główny NSZZ Policjantów.
Kolejną kwestią jest kasowanie komentarzy użytkowników na ww. portalu społecznościowym. Wielokrotnie dochodziły do mnie informacje o usuwaniu komentarzy, które krytycznie wypowiadały się na temat funkcjonowania Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Rozumiem fakt kasowania komentarzy, które swoją treścią naruszałyby standardy poprzez użyte wulgaryzmy. Nie rozumiem jednak działania Biura Prasowego, które usuwa merytoryczne wpisy. Zrozumiałbym przemilczenie niewygodnych pytań, jednak usuwanie ich uważam za niepoważne.
Kolejnym argumentem przemawiającym za koniecznością podjęcia działań wobec obecnego Biura Prasowego NSZZ Policjantów są tworzone przez nich artykuły oraz publikowane przez nich odnośniki do artykułów. W sposób obraźliwy odnoszą się one do członków związków zawodowych oraz podejmowanych przez nich inicjatyw.
Funkcjonariusze Policji porównywani są do botów, cybermanipulatorów, cyberprzestępców. Dołącza się do tego grafikę z koniem trojańskim. Zarzuca się policjantom torpedowanie działań podejmowanych przez Zarząd Główny. Następnie wrzucane są publikacje odnośnie artykułów kodeksu karnego, mówiących o stalkingu czy mowie nienawiści. Czy to jest sposób działania, z którym utożsamia się Zarząd Główny NSZZ Policjantów?
Chciałbym w tym momencie skupić się na jednym z udostępnionych artykułów (z dołączoną grafiką woźnicy). Materiał zarzuca popełnienie plagiatu przez członków związku zawodowego, skupionych w oddolnej inicjatywie. Zarzut ten jest bezpodstawny, bezapelacyjnie działa na szkodę członków związku zawodowego. Powielanie anonimowych publikacji przez organ związkowy jest niedopuszczalne. Przed ich udostępnieniem należałoby sprawdzić podnoszone w tej publikacje podstawy i kierowane wobec członków zarzuty o naruszeniu praw autorskich. Czy Związek Zawodowy NSZZ Policjantów utożsamia się z tą insynuacją, publikowaną na stronie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów? Czy macie zamiar wobec autora tekstu (o inicjałach S.K.) wyciągnąć konsekwencje lub wezwać go do sprostowania? Autor oświadcza w tekście, że jest dobrze poinformowany i bliski Zarządowi Głównemu.Od Zespołu Prasowego wymaga się zdecydowanie więcej powagi, więcej retoryki i wiedzy, której albo te osoby nie mają albo po prostu nie chcą jej pokazać. Zniżają się do poziomu ,,trolli internetowych”. Świadczy to o braku podstawowej wiedzy, ignorancji oraz stosowaniu praktyk wbrew statutowi związku zawodowego.
Obraźliwe wpisy, publikacje, ostentacyjne memy.. Czy to jest poziom, który powinni reprezentować ludzie odpowiedzialni za publikacje na stronie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów? Czy Przewodniczący Zarządu Głównego kol. Rafał Jankowski utożsamia się z publikacjami i wpisami reprezentowanymi przez członków Biura Prasowego ZG NSZZ? Czy przyzwala na skrajne komentarze, momentami poniżające użytkowników, wstawiajacych merytoryczne pytania? Czy zgadza się z retoryką poniżania i wyśmiewania funkcjonariuszy? Jeśli tak to ządam inne pytanie: Czy nie wyczerpuje to znamion działania na szkodę związku i jego członków? Nie będę cytował i wstawiał odnośników do publikacji, dotyczących hejtu oraz odnośników do kodeksu karnego - które biuro prasowe NSZZ Policjantów wstawiało. Ja wzywam do refleksji i rachunku sumienia!
Z tego co mi wiadomo celem statutowym NSZZ Policjantów jest działanie na korzyść jego członków oraz reprezentowanie ich przed stroną rządową, a także działanie, mające na celu poprawę warunków funkcjonariuszy w naszej formacji.
Moim zdaniem ww. opisane działania Zespołu Prasowego szkodzą wizerunkowi Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. W obecnej sytuacji burzliwych rozmów z Rządem, ogólnego niezadowolenia funkcjoriuszy z efektów tych rozmów, zadaniem Biura Prasowego NSZZ Policjantów powinno być ocieplanie wizerunku naszej formacji. Jest to możliwe poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania funkcjonariuszy, informowanie ich o postępujących pracach, możliwych rozwiązaniach, podjętych działaniach. Do tej pory Zespół Prasowy udawał, że nie ma problemu oraz chował głowę w piasek..
Naruszeń oraz powodów dla których Biuro Prasowe zarządu Głównego nie powinno działać w obecnym składzie i formie jest więcej. Mam nadzieję, że osoby posiadające głos na zjeździe Zarządu Głównego przemyślą poruszone przeze mnie kwestie, utożsamią się z nimi, a następnie podejmą włąsciwą decyzję.
Ponadto do przedmiotowego wniosku chciałbym dołączyć listy poparcia mojego wniosku przez członków Związku Zawodowego NSZZ Policjantów.

 


Z poważaniem
Członek ZZ NSZZ Policjantów
województwa Pomorskiego
Łukasz Samp

 

Podsumowując liczymy na podjęcie jak najszybszych działań na najbliższym zjeździe ZG celem naprawy wizerunku Biura Prasowego  ZG NSZZ policjantów. 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Łukasz Samp do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...