Petycja o otworzenie żłobka na terenie miasta Węgorzewo i ewentualne dofinansowanie podmiotów niepublicznych planujących tego typu działalność.

Panie Burmistrzu, Szanowna Rado (miasta Węgorzewo w woj. warmińsko-mazurskim),

Piszemy do Państwa w celu zwrócenia Waszej uwagi na poważny problem, który dotyka mieszkańców miasta Węgorzewa i okolic, a przede wszystkim rodzin z małymi dziećmi do lat 3.

Od kilku lat na terenie miasta Węgorzewo nie funkcjonuje żaden żłobek, co utrudnia życie zawodowe wielu młodym matkom (które nieraz są zmuszone do porzucenia pracy lub do zatrudniania niewykwalifikowanych opiekunek w celu redukcji kosztów) oraz nie daje najmłodszym mieszkańcom naszego miasta żadnych szans na odpowiedni rozwój już od najmłodszych lat pod okiem wykwalifikowanych opiekunów.

Uważamy to za ogromny wstyd dla naszego miasta, tym bardziej, że jak potwierdzają dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,od kilku lat odnotowywany jest wzrost urodzeń z roku na rok.

Brak żłobka na terenie miasta (państwowego czy niepublicznego dofinansowywanego przez Urząd Miasta) uważamy za niezgodny z obecną polityką prorodzinną i walką z bezrobociem, jest wyrazem tego, że ignorowane są rodziny z małymi dziećmi stawiając te rodziny nieraz w trudnej sytuacji, jak również uniemożliwiając odpowiedni rozwój najmłodszym dzieciom.

Piszemy do Pana, by zwrócić uwagę Pana i Rady na ten właśnie problem, który naprawdę jest dużym problemem dla bardzo wielu rodzin naszego miasta i w razie gdyby nie było możliwości uruchomienia żłobka państwowego bardzo prosimy o rozważenie odpowiednio wysokiej dotacji celowej dla ewentualnych podmiotów planujących otwarcie żłobków niepublicznych, dotacji, która umożliwiłaby dostęp do żłobka każdego mieszkańca.

Prosimy o zrozumienie naszych potrzeb i podjęcie stosownych działań.

Rodzice i opiekunowie do lat 3.

 

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Marta do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook