Petycja o podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE OBROWO

Szanowny Panie Wójcie, Szanowne Panie i Panowie Radni gminy Obrowo,

My mieszkańcy gminy Obrowo składając podpis pod niniejszą petycją zwracamy się z apelem o wyodrębnienia uchwałą Rady Gminy funduszu sołeckiego na rok 2021. Korzystając z przywilejów demokracji lokalnej chcemy współdecydować o rozwoju określonych dziedzin życia lub infrastruktury w naszych sołectwach. FUNDUSZ SOŁECKI jest okolicznością kreującą mieszkańcom poszczególnych sołectw nowe możliwości, pozwala budować lokalną  społeczność. Fundusz sołecki może nam dać możliwość wykonania tego co uznamy za niezbędne i priorytetowe nie czekając często długi czas na reakcje władz lokalnych. Żadne obietnice władz nie są gwarantem dla mieszkańców, że w budżecie znajdą się środki dla poszczególnych sołectw – taką gwarancją jest fundusz sołecki. Uważamy, że wszystkie sołectwa muszą mieć równe szanse i powinny być traktowane jednakowo. Te kilka lub nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie ma znaczenie! Jedni będą chcieli postawić latarnie przy drodze, którą nasze dzieci uczęszczają do szkoły, inni wyremontować chodnik, a jeszcze inni zrobić plac zabaw. Dajcie nam szanse! To się nam wszystkim po prostu opłaci. Fundusz Sołecki to przede wszystkim pieniądze, które pozwalają zabrać się z mniejsze lub większe sprawy i rozwiązywać problemy mieszkańców. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie mieszkańcy najlepiej znają bolączki życia w swoich miejscowościach. To właśnie sołectwa stanowią najbardziej naturalne wspólnoty mieszkańców, które łączą cele i troska o dobro wspólne. Samorząd na poziomie sołectwa jest tak samo ważny, jak na poziomie gminy. Dlatego to właśnie także tam powinny zapadać decyzje nt. wizji przyszłości i jej konsekwentnego realizowania.

Podpisano, mieszkańcy gminy Obrowo!


Krzysztof Strzelecki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Krzysztof Strzelecki do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook