Petycja o ponowne rozpatrzenie decyzji o skreśleniu z listy studentów

Do Prorektora ds. Studenckich i Edukacji, prof. dr hab. Damiana Knechta

Szanowny Panie Prorektorze!

     Zwracamy się do Pana Prorektora z prośbą o ponowne rozpatrzenie decyzji o skreśleniu z listy studentów Piotra Gajka, studenta medycyny weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

     Naszą prośbę uzasadniamy jego aktywną postawą oraz ogromnym zaangażowaniem w życie Uczelni. Jako członek zarządu dwóch studenckich kół naukowych (SKN "Mephitis" oraz SKN "Heloderma") wielokrotnie reprezentował nasz Uniwersytet promując go w szkołach średnich, biorąc udział w Dniach Aktywności Studenckiej, czy też współorganizując konferencje takie jak: „Terrarystyczna sobota”, „Egzotyka Okiem Praktyka” oraz "IV Międzynarodowe Forum Parazytologii Medycznej i Weterynaryjnej". Niejednokrotnie również samodzielnie prowadził wykłady dla studentów. Uważamy, że te działania jednoznacznie wskazują na to, że jest godny statusu studenta Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, jak i stanowią dowód jego determinacji i pasji. Prosimy aby przy rozpatrywaniu odwołania od wyżej wymienionej decyzji, zwrócił Pan uwagę na fakt, że realizując program studiów jednocześnie podejmował się licznych dodatkowych aktywności, wnosząc swój wkład w rozwój uczelni. 

Mamy ogromną nadzieję, na przychylne rozpatrzenie powyższej prośby.

Z wyrazami szacunku

Studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Adrianna Domagała    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Adrianna Domagała do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...