Petycja o poprawę standardów obsługi dzielnicy Bytom Rozbark przez publiczny transport zbiorowy

Szanowni Mieszkańcy! Zarząd Transportu Metropolitalnego przy cichej akceptacji Urzędu Miasta Bytomia zamierza pozbawić Państwa postoju linii autobusowej nr 830 na przystanku Bytom Teatr Tańca Rozbark i zrobi to niezwłocznie po przywróceniu połączeń tramwajowych do Katowic. Linia komunikacyjna zapewniająca szybki dojazd z Bytomia do Katowic, służy bardziej stolicy regionu. Warto zaznaczyć, że operatorem tej linii jest dzisiaj Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach.

Wprowadzenie dodatkowego postoju na obszarze dzielnicy Rozbark z powodu prac na sieci tramwajowej zwiększyło dostępność komunikacyjną mieszkańców tej dzielnicy oraz usprawniło dojazd do obszaru śródmiejskiego Bytomia dla mieszkańców oraz przyjezdnych, za sprawą dogodnej przesiadki na tramwaj możliwej do zrealizowania w tym punkcie. Wprowadzona interwencyjnie na wniosek mieszkańców zmiana w przebiegu linii komunikacyjnej 830 zdecydowanie sprzyja kształtowaniu zachowań komunikacyjnych preferujących środki publicznego transportu zbiorowego.

Celem zabezpieczenia interesu mieszkańców dzielnicy Rozbark zwróciliśmy się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie planowanych zmian w sieci połączeń autobusowych na terenie miasta Bytomia, w szczególności informacji dotyczących linii autobusowej nr 830 kursującej na odcinku Bytom Dworzec – Katowice Piotra Skargi, która wraz z rozpoczęciem prac przy infrastrukturze tramwajowej w Chorzowie otrzymała dodatkowe postoje na trasie przejazdu. W odniesieniu do naszych propozycji dostaliśmy odpowiedź odmowną oraz uzyskaliśmy informację o planowanej likwidacji postoju na Rozbarku dla linii autobusowej nr 830.

Mając na uwadze efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury liniowej oraz punktowej, zwiększenie dostępności transportu publicznego wśród użytkowników miasta, wzrost atrakcyjności usług transportu publicznego oraz korzystny wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, żądamy utrzymania postoju linii komunikacyjnej nr 830 na przystanku Bytom Teatr Tańca Rozbark oraz wprowadzenie dodatkowego postoju na przystankach Bytom Pogoda oraz Bytom Kościół Św. Trójcy (tymczasowy przystanek przy Agorze oraz Sądzie), aby umożliwić mieszkańcom oraz przyjezdnym komfortowy dojazd do dowolnej części Śródmieścia.

Jednocześnie po przywróceniu połączeń tramwajowych do Katowic oczekujemy zmiany przystanku końcowego dla linii autobusowej nr 830 z Katowice Piotra Skargi na Katowice Sądowa, z obsługą przystanków pośrednich Katowice Sokolska oraz Katowice Plac Wolności, co umożliwi podróżnym dotarcie do rejonów nieobsługiwanych przez połączenia tramwajowe z Bytomia.

Ponadto obsługa Śródmieścia Bytomia musi odbywać się okrężnie bez przerwy na przystanku Bytom Dworzec, aby osoby wsiadające np. na Placu Sobieskiego nie musiały się przesiadać w podróży do Katowic. Myślimy w tym zakresie przede wszystkim o osobach o ograniczonej mobilności (starszych lub niepełnosprawnych fizycznie). Dzięki zmianie przystanku końcowego w Katowicach możliwe będzie przeniesienie przerwy dla kierowców na lepiej wyposażony punkt w Katowicach. Zmiana ta będzie więc sprzyjać pasażerom i pracownikom operatora publicznego transportu zbiorowego. Podróż z Bytomia do Katowic powinna odbywać się bez jakichkolwiek przerw. Proponowane zmiany znacząco rozszerzą zdolność transportową Bytomian.

Na podstawie danych udostępnionych publicznie przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach narzędzia do analizy dostępności przestrzennej, w odległości 500 metrów od wskazanych przystanków w Bytomiu zamieszkuje następująca liczba osób:

  • Bytom Teatr Tańca Rozbark (3,7 tys. osób)
  • Bytom Pogoda (6,1 tys. osób)
  • Bytom Kościół Św. Trójcy (5,4 tys. osób)

Łącznie to ponad 15 tysięcy mieszkańców, którzy zyskaliby stały dojazd do Katowic. Dodatkowo obsługa tych przystanków zwiększy dostępność mieszkańców do placówek publicznych. Obsługa przystanku przy Kościele Św. Trójcy gwarantuje bezpośredni dostęp do Centrum Handlowego Agora oraz Sądu Rejonowego. W obszarze wskazanych przystanków znajduje się łącznie aż 5 szkół publicznych oraz 3 przedszkola miejskie.

Warto zaznaczyć, że bytomskie Śródmieście to także miejsce pracy dla tysięcy mieszkańców regionu. Ponadto, Bytomianie partycypujący w kosztach utrzymania obiektów publicznych powinni mieć swobodny dostęp do obiektów publicznych, nieuwarunkowany stosunkiem Zarządu Transportu Metropolitalnego do Bytomia. Zwłaszcza mając na uwadze, że jesteśmy jednym z kluczowych samorządów finansujących funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w całej Metropolii.

Linia autobusowa nr 830 ma służyć przede wszystkim mieszkańcom Bytomia, a nie jak to było do tej pory, funkcjonować w interesie Katowic. W naszej opinii potrzeby mieszkańców Bytomia są jawnie marginalizowane, o czym świadczy sposób wprowadzania zmian w sieci połączeń autobusowych oraz tramwajowych, bez jakichkolwiek konsultacji z mieszkańcami. Sprzeciwiamy się pogardzie wymierzonej w Bytomian oraz zamierzamy stanowczo działać na rzecz poprawy jakości publicznego transportu zbiorowego w Bytomiu. Uważamy to za nasze zobowiązanie wobec mieszkańców miasta.


Marcin Grupiński, Bytomianie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Marcin Grupiński, Bytomianie będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...