Petycja o przywrócenie kary śmierci

W Imieniu wielu Polek i Polaków szukających sprawiedliwości za doznane niczym niewysłowione krzywdy ze strony tych, dla których ludzkie życie nie ma żadnej wartości, w imieniu wszystkich ludzi czujących współczucie dla ofiar zwyrodniałych morderców, w imieniu sprawiedliwości społecznej, która wymaga sprawiedliwej i współmiernej odpowiedzi na zadany ból i cierpienie i która stawia życie potencjalnych ofiar ponad życie potencjalnych sprawców zbrodni -My niżej podpisani zwracamy się do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobry, do Polskiego parlamentu, do Polskiego rządu  o przywrócenie kary śmierci za najcięższe przestępstwa przeciwko ludzkiemu życiu.
Kara śmierci nie przywróci życia ofierze, ale jest sprawiedliwą i jedyną odpowiedzią w stosunku do sprawcy zbrodni i sygnałem dla niego lub dla niej oraz innych potencjalnych sprawców morderstw, że ich życie przestaje podlegać ochronie ze strony państwa z chwilą dokonania wyżej wymienionego rodzaju czynu zabronionego.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marcin Sirocki do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...