PETYCJA O PRZYWRÓCENIE OGRODU JORDANOWSKIEGO PRZY SZAREJ

Ławeczka.jpgMy, niżej podpisani Mieszkańcy Solca i mieszkańcy Warszawy, zwracamy się do władz Miasta Stołecznego Warszawy o niezwłoczne przywrócenie "Parku – Ogrodu Jordanowskiego przy Szarej" na terenie od ulicy Rozbrat do ulicy Czerniakowskiej.

Od sierpnia 2022 roku Miasto st. Warszawa stało się ponownie właścicielem całej nieruchomości byłego Ogródka Jordanowskiego. Nie ma żadnych okoliczności, które usprawiedliwiają trwającą od ponad roku bezczynność władz Miasta st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście, gdy teren byłego Ogródka Jordanowskiego stał się wysypiskiem śmieci (porozbijanych butelek, puszek, resztek żywności), miejscem libacji alkoholowych, miejscem oddawania moczu i odchodów ludzkich, obozowiskiem osób w kryzysie bezdomności nadużywających alkoholu i zaśmiecających zieleń. Wszystko to dzieje się na oczach dzieci Przedszkola integracyjnego nr 6, które graniczy z tym terenem. Teren Ogródka Jordanowskiego to teren zielony, który od lat 50 XX wieku służył lokalnej społeczności. Istniejąca tam latami infrastruktura: boisko, stoły do gry w tenisa stołowego, szachy czy place zabaw, ławki, latarnie, alejki - sprzyjały integracji lokalnych społeczności, spotkaniom sąsiedzkim, spacerom czy zabawom dzieci. Ogród Jordanowski to także płuca Solca, z cennymi gatunkami starodrzewia i ptaków dlatego prosimy o:  

Przywrócenie infrastruktury Ogrodu Jordanowskiego:

• Infrastruktury rekreacyjnej m.in: placu zabaw dla najmłodszych, boiska dla młodzieży, ławek dla mieszkańców, stołów do gry w tenisa stołowego i szachów; • Infrastruktury technicznej m.in: przywrócenie oświetlenia (latarni), przywrócenie alejek (stanowiących element ciągu komunikacyjnego dla mieszkańców) do stanu bezpiecznego (pozbawionego wystających konarów drzew, usunięcie resztek płyt betonowych, wystających studzienek kanalizacyjnych itp.);  

Zabezpieczenie Ogrodu Jordanowskiego:

• Zabezpieczenie zieleni poprzez: zabezpieczenie drzewostanu, w tym zainfekowanych kasztanowców, systematyczną pielęgnację drzewostanu i innej zieleni, ustawienie koszy na śmieci (zabezpieczonych przed ptakami), ustawienie oznaczeń o konieczności sprzątania po psach;

Zabezpieczenie mieszkańców poprzez: zainstalowanie kamer miejskiego monitoringu obejmujących całą nieruchomość, przydzielenie patroli Policji i Straży Miejskiej codziennie od godz. 22 - 6 rano jak również w dni, w których odbywają się imprezy masowe na stadionie Legii przy ul. Łazienkowskiej;  

Nie prosimy o wiele ! Prosimy jedynie aby teren Ogródka Jordanowskiego był ponownie dla Nas - mieszkańców Solca i mieszkańców Warszawy miejscem bezpiecznym, miejscem spotkań i kultywowania pięknej przyrody.


Z poważaniem, Mieszkańcy Warszawy.    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Z poważaniem, Mieszkańcy Warszawy. będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...