Petycja o uruchomienie oddziału psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej dla mieszkańców Koszalina i województwa zachodniopomorskiego.

Petycja mieszkańców miasta Koszalina i województwa zachodniopomorskiego

 

do Wojewody Województwa Zachodniopomorskiego Sz. P. Zbigniewa Boguckiego,

Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Sz. P. Olgierda Geblewicza               

oraz Radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  

My mieszkańcy Koszalina i województwa zachodniopomorskiego,

zwracamy się do Państwa z apelem o utworzenie oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w koszalińskim szpitalu. Aktualnie, jedyny tego typu oddział znajduje się w Szczecinie, co stwarza wiele trudności i niedogodności dla mieszkańców naszego regionu. Niezwykle istotne jest, aby dzieci i młodzi ludzie mieli łatwiejszy dostęp do specjalistycznej opieki. System lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim wymaga koniecznych zmian, bowiem nie zapewnia on kompleksowej oraz powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej w tej dziedzinie. Niestety sytuacja ta wiąże się z wieloma problemami, a nawet tragediami. Rodziny, w których dzieci potrzebują leczenia psychiatrycznego, muszą pokonywać długie trasy, aby dotrzeć do oddziału w Szczecinie. To duże obciążenie finansowe i emocjonalne, a niektórzy zmuszeni są zrezygnować z terapii z powodu trudności podróży. Mamy również świadomość, że wiele przypadków wymaga pilnej interwencji, a brak lokalnego oddziału utrudnia szybkie działania, co może zagrażać życiu i zdrowiu młodych pacjentów.

Przy obecności regionalnego oddziału w Koszalinie możliwe byłoby lepsze zintegrowanie opieki psychiatrycznej z innymi aspektami ochrony medycznej. Zdrowie psychiczne oraz bezpieczeństwo każdego dziecka to wyzwanie, na które należy odpowiedzieć jak najszybciej. Dlatego apelujmy do Państwa, jako osób odpowiedzialnych za dostęp do opieki zdrowotnej mieszkańców naszego województwa, o podjęcie działań na rzecz utworzenia oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w koszalińskim szpitalu. Taka inwestycja przyniosłaby wielkie korzyści nie tylko dla pacjentów i ich rodzin, ale również dla naszego społeczeństwa jako całości, umożliwiłaby dostęp do specjalistycznej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego dla potrzebujących dzieci i nastolatków w całym powiecie koszalińskim. Z pełnym przekonaniem wierzymy, że dzięki wspólnym działaniom  i zaangażowaniu uda się zapewnić młodemu pokoleniu regionu koszalińskiego wysokiej jakości opiekę psychiatryczną.

                                                                                                                                                            Z wyrazami szacunku,

                                                                                                                                                             Mieszkańcy Koszalina i województwa zachodniopmorskiego                                       

 

 

Autorzy petycji: Stowarzyszenie „Młodzi dla Przyszłości”  


Wiktoria Kwapisz - Stowarzyszenie "Młodzi dla Przyszłości"    Skontaktuj się z autorem petycji